Ny metod för nykterhetskontroller utvärderad

Ett förändrat sätt att genomföra nykterhetskontroller samtidigt som polisen berättar om kontrollerna i bland annat sociala medier, har förutsättningar att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott. Hittills har man dock inte kunnat se några förbättringar. Det visar en utvärdering som VTI gjort av ett försök vid polisregion Mitt.

Polisregion Mitt har testat ett nytt sätt att genomföra nykterhetskontroller. Metoden bygger på systematiserade 20-minuterskontroller som sprids i tid och rum i enlighet med forskning från Australien. Samtidigt har polisen berättat om kontrollerna i bland annat sociala medier.

Syftet har varit att öka effektiviteten i nykterhetskontrollerna och även öka den så kallade subjektiva upptäcktsrisken, det vill säga trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott.

Metoden har utvärderats av VTI. Det har skett genom att sammanställa data om kontroller och data om inlägg i sociala medier, genomföra en enkätstudie bland trafikanter i försöksområdet och i ett kontrollområde samt genom att inhämta polisens erfarenheter.

Resultaten från utvärderingen visar att poliserna som deltog i försöket ser positivt på det förändrade sättet att genomföra och berätta om nykterhetskontroller. Det totala antalet utandningsprov var också högre under försöksperioden än innan, men inget av lokalpolisområdena kom upp i önskat antal kontroller per vecka.

Yara

Enkätstudien visar att den subjektiva upptäcktsrisken är högre hos den som själv blivit stoppad i en kontroll eller känner till någon annan som blivit stoppad. Den är också högre hos dem som ofta sett inlägg i sociala medier om poliskontroller, men totalt sett visar utvärderingen inga effekter på subjektiv upptäcktsrisk.

Åsa Forsman, senior forskare på VTI har lett studien.
– Metoden har många fördelar och vi tror att den kan leda till att den subjektiva upptäcktsrisken ökar på sikt. Men då behöver antalet kontroller öka ytterligare och kommunikationen nå ut till fler än idag, säger hon.

Polisregion Mitt är också positiva till det nya sättet att genomföra och kommunicera nykterhetskontroller.

Maida Klasson, polisens projektledare för undersökningen, säger att de ser att det kan leda till ökad förståelse och motivation för trafiksäkerhetsarbetet och att det är ett resurseffektivt arbetssätt med nykterhetskontroller.
– När polisen kommit upp till rätt antal nykterhetskontroller enligt plan bör därför en ny mätning av upptäcktsrisken göras, säger hon.

Hultsteins

 

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-03 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Nykterhetskontroll Polisen VTI