Sverige har knäckt koden

Fler kvinnor på väg in i transportbranschen

Transportbranschen saknar fortfarande förare. Danska Dekra har noterat att Sverige upplever en ny tendens. Nämligen att alltfler kvinnor har börjat välja transportutbildningar. Samma tendenser ser man hos danska Dekra som upplever en kraftig ökning av kvinnor som tar lastbilskörkort.

En studie av rekryteringsbehovet, utarbetad av TYA i Sverige, visar att Sverige, precis som Danmark, har stor brist på förare. Däremot verkar Sverige ha knäckt koden för att få kvinnor att välja en transportutbildning. I Sverige utgör kvinnorna 25 procent av eleverna i förarutbildningar.

Samma trend sprider sig till Danmark. År 2018 utgjorde kvinnorna 6,8 procent av alla elever på Dekras chaufförsutbildningar i Danmark. Det är nära nog sju gånger fler än år 2016 då endast 1 procent av eleverna var kvinnor.

Enligt Dekra beror den positiva utvecklingen på ett ökat fokus på att locka kvinnor till transportutbildningsprogrammen. Det har bland annat använts initiativ som exempelvis kvinnodagar och frågeformulär.

DEKRAs administrativa direktör Peter Laursen.
– Ju fler kvinnor som tar körkort, desto klokare blir vi på hur vi som bransch kan bli ännu bättre på att locka kvinnor och därmed minska förarbristen. Om det fanns lika många kvinnliga lastbilsförare som det finns manliga lastbilsförare, skulle vi kunna möta utmaningen, säger han.

Idag är endast 1,5 procent av alla danska lastbilschaufförer kvinnor, men det finns hopp om att klara framtidens chaufförsbrist om den positiva utvecklingen fortsätter hos Dekra.

När Dekra frågar Ann Lijelholm, driftschef på Lindströms Transport i Sverige, vad Sverige har gjort för att kvinnor ska attraheras av transportbranschen, betonar hon främst två saker: arbetsmiljö och att samspelet mellan arbete och privatliv måste uppgraderas. Därför rekommenderar hon även individuella arbetstider för att få pusslet att gå ihop.

I en enkätundersökning i mars 2019 frågade Dekra 140 kvinnor hur det är att arbeta inom transportbranschen. Här svarade hela 93 procent att de skulle rekommendera branschen till andra kvinnor. De betonar särskilt mycket arbetstillfredsställelse, självständighet och frihet och de tycker också att det är en missuppfattning att det är ett tungt och smutsigt jobb att vara lastbilschaufför. Branschen har förändrats och idag finns det olika hjälpmedel att lossa och lasta.

Enligt Peter Laursen är det viktigt att branschen lyssnar på varför kvinnor tar lastbilskort och vad de tycker om jobbet.
– Kvinnor är fortfarande en outnyttjad resurs för att få flerchaufförer och vi som utbildar har ett stort intresse i att göra föraryrket mer attraktivt för kvinnor, avrundar Peter Laursen som även är en del av branschorganisationen ITD:s kvinnopanel vars syfte är att utforska hur godstransporter kan göras mer attraktiva för kvinnor.

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-25 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dekra kvinnor transportbranschen Transportutbildning TYA