Foto: Gustav Lindh

Scania stoppar verksamheten för att ge anställda vidareutbildning inom hållbarhet

För att uttrycka stöd i kampen mot klimatförändringar och för att nå målet med Parisavtalet, anordnar Scania en Climate Day. Fokus kommer att vara på att vidareutbilda anställa inom hållbarhet.

Scanias VD och koncernchef Henrik Henriksson.
– Vi har arbetat målmedvetet med hållbarhet eftersom det på ett genomgående sätt påverkar våra produkter, vår tillverkning och sättet som vi gör affärer på, säger han. Nu tar vi ytterligare ett steg och vi väljer att fokusera på utbildning under vår klimatdag. Att öka kunskaperna om klimatförändringar är avgörande för att kunna leverera på Parisavtalet.

Climate Day på Scania kommer att gå av stapeln den 20 september, inför FN:s årliga klimatkonferens i New York. Den dagen stoppas verksamheten under en timme på Scanias huvudkontor, på tillverkningsorterna och på lokala Scaniabolag runt om i världen.

Under den timmen kommer anställda att få lära sig mer om klimatförändringar och dessutom kommer företaget att ta in idéer från anställda om hur Scania kan förbättra arbetet med hållbarhet i alla aspekter av verksamheten ytterligare.

Henrik Henriksson igen.
– Näringslivet har en viktig roll att spela för att bekämpa klimatförändringar. Vi kan inte stå vid sidan av och vänta på att andra ska vidta åtgärder. Jag vill utmana andra företag att också ta initiativ till aktiviteter och förhoppningsvis kan vi tillsammans generera en kraftig och positiv effekt.

Scania har tagit rollen som en drivande kraft i omställningen till ett hållbart transportsystem. Climate Day är ytterligare ett steg i att leverera på det åtagandet. Scania jobbar kontinuerligt med att minimera utsläpp från produkterna men ambitionen sträcker sig också till utsläpp från den egna verksamheten och avtrycket från transporterna. Inom dessa områden har Scania de senaste åren satt ett antal mål.

Vi frågar vad de förväntar sig att just denna Climate Day ska ge för resultat utöver det de redan presterar för miljön. Kommer det att gå att mäta om det blir något resultat av denna händelse?
– Vi förväntar oss att höja medvetandet och kunskapen ytterligare. Vi jobbar redan med dessa frågor, men tar ytterligare ett steg nu och vi har också stora förhoppningar om att detta ska generera ännu mer idéer från våra medarbetare om hur vi kan driva hållbarhetsarbetet, svarar Scania.

De mäter också årligen frågor kring hållbarhet och deras strategi som handlar om att ställa om till ett hållbart transportsystem genom deras medarbetarundersökning, avrundar de med.

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-02 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Climate Day Hållbarhet Klimatförändring Scania