MRF varnar för insmugglad AC-gas

För drygt tre år sedan uppmärksammade bilbranschorganisationen Motorbranschens Riksförbund, MRF, den olagliga försäljningen och livsfarliga hanteringen av förbjuden och växthuspåverkande AC-gas, så kallad ”fulgas”. Nu larmar man återigen om otillåten import, försäljning och hantering av ytterligare ett köldmedia – gasen HFC134 som består av växthuspåverkande väteflourkolföreningar.
Joachim Due-Boje, ansvarig för servicemarknad på MRF.
Joachim Due-Boje, ansvarig för servicemarknad på MRF.

HFC134 är en så kallad F-gas som hårt reglerad och kvoterad inom EU. Målet är att successivt fasa ut dessa produkter helt från den europeiska marknaden.

En konsekvens är att insmugglingen från andra marknader ökar.
– Kemiindustrins europeiska samarbetsorganisation, CEFIC, uppger att det förekommer omfattande illegal import från Kina till EU av köldmediet HFC134. Köldmediet används främst i AC-system på äldre personbilar, men också i AC-system på nyare tunga fordon, förklarar Joachim Due-Boje, ansvarig för servicemarknad på bilbranschorganisationen MRF.

Han tillägger att Sverige förmodligen inte är undantaget från dessa importströmmar
– Vår bedömning är att det finns en, illegal och svart marknad för dessa kvoterade gaser även till vårt land.

För att inte ännu en gång hamna i samma situation som tidigare med ”fulgas” där ingen myndighet sade sig äga frågan, vill MRF redan nu, utöver att uppmärksamma bilhandlare och verkstäder på förekomsten även varsla myndigheter som Naturvårdsverket, Tullen och Skatteverket om förekomsten av insmugglat och billigt köldmedia från i första hand Kina.

Joachim Due-Boje uttrycker MRF:s oro över förekomsten och hanteringen av illegalt infört köldmedia på den svenska marknaden. Förmodligen omsätts det främst bland gör-det-självare och mindre nogräknade, svarta, verkstäder.
– Vår grundinställning är att all konkurrens inom servicemarknaden ska ske på lika villkor, att branschföretagen följer de lagar, regler och andra överenskommelser som reglerar branschen. AC-service ställer krav på certifiering eftersom den innebär risker för både hälsa och miljö, förklarar han.

Frågan om den illegala införseln och hanteringen av köldmedia sköts bland annat av bilbranschens gemensamma återvinningskommitté.

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-15 11:28
Kategori: Nyheter
Taggar: AC Aircondition HFC134 Miljö Smuggling