Vägfakta ska synliggöra infrastrukturen

Nu lanseras Vägfakta på nätet. En portal som ska göra information om vägtransporter och väginfrastruktur mer lättillgänglig. Visste du till exempel att 87 procent av alla resor sker på väg?

Infrastrukturens betydelse är grundläggande för att samhället ska fungera. Samtidigt visar undersökningar att infrastrukturfrågor är lågt rankade hos svenskarna. Mot bakgrund av detta lanseras nu Vägfakta där kunskap och fakta om infrastrukturen tillgängliggörs på ett enkelt sätt.

Vägfakta är ett samarbete mellan Transportföretagen och Motorbranschens Riksförbund, MRF, för att sprida kunskap om väginfrastrukturen och transporterna i Sverige. Det finns mycket kunskap på vägtransportområdet, men den är ofta svår att hitta. Avsikten är därför att göra statistik och fakta i ämnet mera lättillgänglig.

Charlie Magnusson, Motorbranschens Riksförbund, MRF.
– Vägtrafiken står för den allra största andelen av transporterna av både människor och gods, men kvaliteten på den svenska väginfrastrukturen har försämrats under de senaste decennierna. Därför är det viktigt att frågorna lyfts på dagordningen och att debatten om vad som ska göras grundas på fakta, säger han.

Endast 35 procent av statens satsningar på infrastruktur går till vägar trots att 87 procent av alla våra resor sker på väg.

Ulf Perbo, Näringspolitisk chef, Transportföretagen.
– Med tanke på vägtrafikens dominans inom transportsektorn måste mer uppmärksamhet riktas hit. Oavsett vad fordonen kommer att drivas på eller vem som styr dem, så kommer investeringar i vägar att behövas. Det är en säker framtidsinvestering, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-20 12:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Information Infrastruktur MRF Vägfakta