NLF rasar mot politiker som vill förhindra redan beslutad utbyggnad av E18

”Svårt att förstå logiken”

I takt med att godstrafiken på vägarna ökar, krävs ut- och ombyggnader av infrastrukturen. I Norge har man beslutat att E18 mellan Østfold och Akershus ska byggas om för att kunna svälja den förväntade trafikökningen. Men nu har projektet stött på patrull efter att Socialistiskt Venstreparti aktivt tar avstånd för utbyggnaden. Och det rör upp starka känslor inom Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Direktören på Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo reagerar starkt på ett utspel från partiledaren i Socialistiskt Venstreparti, Audun Lysbakken, som vill förhindra den redan beslutade utbyggnaden av E18 mellan Østfold och Vinterbro.
– Det är svårt att förstå logiken i Lysbakkens förslag. Det ligger en årslång NTP-process (Nationell Transportplan / red. anm.) bakom, med prognoser för den framtida trafikutvecklingen som helt klart kräver större kapacitet på E18 mellan Østfold och Vinterbro, menar Geir A. Mo.

Han menar att det faller på sin egen orimlighet att skrinlägga projektet nu, strax innan det ska realiseras, genom att kalla det för ”meningslöst”.


Tidigare i veckan gick
Audun Lysbakken ut hårt mot den planerade motorvägssatsningen, och då speciellt på den aktuella sträckan på E18 som enligt planen ska stå klar år 2026 och som beräknas kosta 10 miljarder norska kronor.

NLF-direktören hänvisar till den nationella transportplanen där man har gjort detaljerade analyser av den förväntade trafikökningen av godstransporter på väg för de kommande åren.
– Fram emot år 2040 förväntas mer än ett fördubblat behov av lastbilstransporter jämfört med i dag. Utvecklingen som vi har sett efter att dokumentet blev offentligt, pekar på att prognosen stämmer, menar Geir A. Mo.

År 2014 passerade i genomsnitt 1 596 tunga fordon förbi Statens vegvesens mätpunkt på E18 vid gränsen mellan Akershus och Østfolds kommungräns.

Fem år senare hade antalet ökat med över 14 procent skriver NLF i ett pressmeddelande.
– År 2040 måste man enligt NTP-prognosen ta höjd för fler än 2 000 fler lastbilar per dygn på E18 mellan Østfold och Vinterbro. Om inte E18 byggs ut enligt planen, kommer trafiken att tvingas ut på andra vägsträckor som är sämre anpassade för tung trafik. Det är inte bra vare sig för trafiksäkerheten eller för miljön, menar Geir A. Mo avslutningsvis.

Foto: Stein Inge Stølen

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-29 11:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastruktur Norge Politik Trafiksäkerhet