Insatsstyrkan stoppade bogserande bulgarer – ”får man bogsera utan stång?”

Lastbilar som bogserar varandra är inget ovanligt. Inte heller är det olagligt så länge man följer lagen. Till exempel får man på motorväg endast bogsera till närmsta avfart och då i maximalt 30 km/tim. Men vad säger egentligen lagen om att bogsera utan stång? Proffs reder ut begreppen efter att ha tagit del av en läsares story som slutade med att insatsstyrkan satte stopp för två bulgariska dragbilar som bogserade på E6 i Halland.

Inte alldeles sällan händer det att redaktionen får tips om lastbilar som bogserar på landets vägar. Tipsen handlar aldrig om bogsering med stång, i hastigheter som är tillåtna. Det som däremot ”triggar” är när bogseringsövningarna tenderar att passera gränsen mot vad som kan uppfattas som vårdslöshet i trafik.

Ett sådant tips kom nyligen till oss. I huvudrollerna hittar vi, förutom två bulgariska dragbilar, även en polis i Kungsbacka och Polisens insatsstyrka. Utöver tipsaren själv, Anders Hammarberg, som bevittnade framfarten.

Men hur är det egentligen – är det tillåtet att bogsera tunga fordon utan stång, till exempel med kätting, lyftstropp, spännband eller annat?
Proffs har kollat upp saken!

Storyn som det aktuella tipset handlar om, tar sin början på E6 i trakterna söder om Värö i Halland – i riktning norrut – där chauffören Anders Hammarberg kommer ikapp de bogserande bulgarerna.


Hammarberg noterar att
fordonen är sammankopplade med en kombination av lyftstroppar och kätting. Han berättar för Proffs att hastigheten på ekipaget varierade.
– Som mest gick det i 60 km/tim. Detta på plan väg, eller svagt uppför. Utför gick det sämre. Efter några av backarna stod dom näst intill stilla för att reda ut situationen när dom fått slack i linan. De fick börja om helt enkelt, förklarar Hammarberg.

Förutom att bogseringen utfördes i för hög hastighet (över 30 km/tim.), passerade ekipaget dessutom flera avfarter. På motorväg eller motortrafikled får man endast bogsera på vägrenen till närmaste avfart. Detta fick Anders Hammarberg att kontakta polisen för att berätta om det han bevittnade.

En polis från Kungsbacka ringer senare upp Hammarberg och berättar att han väntar på ekipaget lite längre norrut.

Men polisen i Kungsbacka skulle aldrig behöva ingripa. Istället tog hans kollegor i insatsstyrkan(!) hand om det hela.
– Plötsligt dyker en mörk Volkswagen-buss upp och stoppar bulgarernas framfart, förklarar Anders Hammarberg.

Poliserna diskuterar en stund med chaufförerna och därefter rullar ekipaget vidare – men nu på det mindre vägnätet som löper parallellt med motorvägen.

Färden tilläts alltså att fortsätta och frågan som därmed uppstår är om det är tillåtet att med en lastbil bogsera en annan utan att använda bogserstång?
– Ja, det är tillåtet. Om det finns fungerande bromsar på det dragna fordonet så finns inga krav på ”bogserlinan”. Man kan använda sig av vad som helst bara det håller, vilket i sig kan vara lite svårt att veta innan jobbet är färdigt, förklarar bilinspektör Roger Ogemar för tidningen Proffs.

Är bogserlinan längre än två meter, ska den vara tydligt utmärkt.


Anders Hammarberg får ta
del av Ogemars upplysning.
– Där ser man. Jag var övertygad att stång krävdes. Vansinne att bogsera på motorväg så klart, men det hela kokar egentligen bara ner till en rapporteftergift – och sådana har man ju varit tacksam för själv någon gång emellanåt, säger Hammarstrand som tycker att det var bra gjort av insatsstyrkan att få bort bilen från motorvägen.

Så säger lagen:
Trafikförordning (1998:1276) 4 kap. 5 §
Fordon som dras av ett annat fordon skall vara kopplade på ett från trafiksäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt.
Vid färd på väg skall kopplingsanordningen vara tydligt utmärkt om det dragna fordonet inte är inrättat för koppling till dragfordonet och avståndet mellan fordonen överstiger 2,0 meter.

I Trafikförordning (1998:1276) 4 kap. 20 § (Bestämmelser för hastighet på väg med vissa motordrivna fordon och fordonskombinationer) framgår att den maximalt tillåtna hastigheten vid bogsering är 30 km/tim.

Foto: Anders Hammarstrand

Fordonen är sammankopplade med en kombination av lyftstroppar och kätting. En
Fordonen är sammankopplade med en kombination av lyftstroppar och kätting. En "tydlig utmärkning" av "bogserlinan" saknas sannolikt då den uppskattningsvis är längre än två meter.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-17 16:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Bogsering Insatsstyrkan Polisen Trafikförordningen Trafikpolisen