SAFER i omfattande forskningssamarbete för ökad trafiksäkerhet

SAFER går i dag in i ett nytt samarbetsavtal som avser att tillsammans med 35 nationella parter forska och sprida kunskap om trafiksäkerhet genom multidisciplinär samverkan. Avtalet avser samarbete under fem år.

SAFER är ett väletablerat forskningscentrum inom fordons- och trafiksäkerhetsforskning i Göteborg. Centret har bedrivit forskning sedan 2006 och tillsammans med partnerna har över 350 samverkansprojekt hittills genomförts.

Visionen är att alla trafikanter ska kunna förflytta sig på ett säkert sätt. Centrets övergripande ledstjärna är den svenska nollvisionen, och att bidra till att minska antalet skadade och döda i trafiken genom tvärfunktionell forskning tillsammans med samhälle, akademi och industri.

Magnus Granström, SAFER:s föreståndare, kommenterar det nya samverkansavtalet.
– Att SAFER nu efter 13 år går in i sin femte etapp tillsammans med 35 partners, är ett gott betyg för vår verksamhet. Vi har tillsammans skapat värdefull kunskap och viktiga forskningsresultat genom åren, säger han i pressmeddelandet.

Intresset och behovet för kvalificerad forskning om ett hållbart och säkert transportsystem bedöms öka de närmaste åren då hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare på både företagens, allmänhetens och politikernas agendor, samtidigt som det fortfarande måste fokusera på säkerheten.

Daf


Det blir forskning inom
fyra områden. Forskningen inom centrumet är bred och spänner över många områden och discipliner. Projektportföljen rymmer för närvarande över 40 projekt.

Trafikantbeteende skapar förståelse för människans beteende i trafiken och hur vi kan få trafikanter att agera säkrare, förklarar man i pressmeddelandet.

Kollisionsundvikande system och automatiserad körning arbetar med principer för att undvika kollisioner och för att skapa säkra automatiserade fordon.

Skadeprevention handlar om att optimera åkandeskyddet i fordonet när olyckan väl är framme.

Utvärdering av verklig säkerhet är en tvärfunktionell gruppering med fokus på metoder för datainsamling, analys och utvärdering av olika säkerhetssystem.

Bredden är styrkan, menar Magnus Granström.
– Att vi jobbar över gränser och med de aktörer som är nödvändiga för att skapa ett säkert transportsystem är nyckeln. Ingen ska behöva skadas eller dö när man transporterar sig mellan olika platser, avslutar han.

TRP

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-01 11:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Forskning Safer Trafiksäkerhet