Transportstyrelsen ger klartecken för självkörande transporter på allmän väg

Transportstyrelsen ger nu grönt ljus för DB Schenker och Einride att testa en batteridriven, självkörande lastbil på allmän väg. Det betyder att dagliga transporter mellan DB Schenkers terminal och lager i Jönköping kan inledas redan under våren.

– Tack vare samarbetet med Einride kan vi nu introducera autonoma, helt elektriska lastbilar i ett kontinuerligt logistikflöde på allmän väg. Detta är en milstolpe i resan mot framtidens transportsystem, säger Jochen Thewes, CEO DB Schenker.

Robert Falck, vd och grundare av Einride säger att tunga vägtransporter står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen.
– Piloten i Jönköping är ett litet men viktigt steg i omställningen till ett säkert och hållbart transportsystem och vi är därför glada att kunna utöka verksamheten till allmän väg. Transportstyrelsens besked är också ett intyg på att lösningen är säker.

Den 7 mars genomförde Transportstyrelsen och Einride ett så kallat Site Acceptance Test (SAT) – det vill säga ett prov under verkliga driftsförhållanden – på den aktuella platsen. Transportstyrelsen gjorde då bedömningen att T-poden kan framföras i enlighet med trafikförordningen och den 11 mars godkändes ansökan om tillstånd för pilotverksamhet på allmän väg.


Transportstyrelsens tillstånd
avser en kort sträcka allmän väg inom ett industriområde, där trafiken sker i låg hastighet. Tillståndet sträcker sig till 31 december 2020.

Jönköpings kommun, som är väghållare, har tillstyrkt att försöksverksamhet får genomföras på den aktuella sträckan.

Avtalet mellan Einride och DB Schenker avser pilotinstallationen i Jönköping med option på flera installationer för DB Schenker globalt.

Ericsson och Telia förser installationen i Jönköping med 5G-baserad kommunikation.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-13 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Autonomt DB Schenker Einride Självkörande lastbilar Transportstyrelsen