Licens ska hålla transporterna rullande efter Brexit

I England är man nu på upploppet med Brexit som kan antingen ske med det avtal som finns med EU, eller så lämnar de utan överenskommelse, så kallat hard Brexit. Inte sällan uttrycks önskningar om ett Swexit och därför blir det extra intressant att följa britternas väg ut ur EU vilken är rik på hinder som måste överkommas och lösningar som måste finnas.

Nu har den brittiska regeringen sammanställt ett utkast till lagstiftning som ska göra det möjligt för transportföretag att fortsätta med sina transporter över hela Europa och att utföra cabotagetransporter genom en ny licens som kallas UK Licens for the Community, rapporterar brittiska Motor Transport.

Om detta går igenom, ska den också att garantera EU:s transportörers befintliga rättigheter att transportera varor och utföra cabotagetransporter i Storbritannien.

Licensen kommer att bli verklighet endast om EU garanterar de brittiska transportföretagen samma rättigheter som britterna vill ge transportörerna i EU:s medlemsstater.

Om inget ömsesidigt avtal ingås enligt utkastet till EU-lagstiftning, får brittiska transportföretag fortsätta använda gemenskapslicensen till slutet av 2019. Därefter bli de hänvisade att använda det mycket begränsade antalet CEMT-tillstånd som erbjuds.

James Firth, chef för licensing policy, compliance information på Freight Traders Association, FTA.
– Detta utkast går i den riktning som FTA vill ha och är långt ifrån CEMT-tillstånden, men det hänger som sagt på en ömsesidig överenskommelse, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-01 07:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Brexit EU Storbritannien