Green Cargo: Ökade utsläpp borgar för mer gods på järnväg

Sverige har som mål att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. En ny rapport från Trafikverket visar att ökad lastbilstrafik under 2018, vilket ger stora utmaningar i att klara av att nå klimatmålet.

Nyligen skrev vi om att lastbilstrafiken är orsaken till ökningen av utsläpp. Detta ser Green Cargo kan leda till att de får mer gods på järnvägen.

Att flytta vägtransporter till järnväg är en lösning för att omgående nå minskad miljöpåverkan, skriver Green Cargo i ett pressmeddelande där de också säger att järnvägstransporter är det mest energieffektiva och minst miljöbelastande trafikslaget.

Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag, där järnvägstransporter bör vara förstahandsvalet vid stora godsvolymer och långa sträckor och kopplas ihop med andra transportslag när så behövs.

Andra transportslag minskar också successivt sin miljöbelastning.
– Men omställning tar tid och äts till stor del upp av volymökningar. Ska klimatmålen nås måste mer gods transporteras på järnväg, säger Ted Söderholm, vd på Green Cargo.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-01 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Green Cargo Järnväg Miljö