Chauffören Adam Lindman: ”Vi kan inte vänta på regeringen”

Under 2017 kom det in mer än en miljon lastbilar enbart via södra Sverige. Det betyder cirka sex mil lastbilar om dagen. 1 000 lastbilar behöver runt arton mil parkeringsplats. Var ska alla dessa fordon parkera? Och var är det säkert att stå? Adam Lindman vill inte längre vänta på politiker och Trafikverket. ”Vi måste tänka nytt, finna nya idéer – tillsammans”, säger han.

Sverige har med sina öppna gränser bjudit in fler gäster till matbordet än vad det finns stolar till. Parkeringsproblemen för den tunga yrkestrafiken växer och delas av andra länder. Det handlar idag också mycket om var det är säkert att parkera.

Såväl politiker som Trafikverket är medvetna om sin del av ansvaret, men förändringarna syns inte. Det som syns, är inte sällan andras initiativ som skapar rastplatser och truckstop. Men, det går för långsamt. Medan vi väntar – var ska alla ekipage stå?

Adam Lindman i Helsingborg kör på PA Brorssons Transport AB som drivs av hans sambo och han började tidigt fila på idéer för lösningar på parkeringsproblemen.
– Vi kan inte längre vänta på att myndigheter och politiker ska lösa problemet åt oss, säger han. Vi branschutövare måste hjälpas åt att tillsammans tänka nytt och framföra våra idéer på ett sakligt sätt till dem som har ansvaret eftersom det är vi som vet vad som kan fungera.

Nya lösningar kräver att man förutsättningslöst tillåter sig tänka utanför ”boxen”. Det är precis vad Adam gör när han ser att statlig och kommunal mark kan användas till självförsörjande, enklare parkeringsplatser.

Han menar att åkerier är beredda att betala för parkera säkert, men att speditörerna också måste vara en del av finansieringen.
– En idé är att bygga platser liknande truckstop i Örebro, men enklare och inhägnat med bom och kameraövervakat, säger han. För att komma in måste man ha en puck eller dosa i bilen, ungefär som ett bropass.

Kortautomater ser han inte som ett alternativ då de är dyra i inköp, men istället en gratis app med vilken man både betalar och kan se var det finns lediga platser.

Det behöver inte vara ett truckstop med många faciliteter, det räcker med toaletter och vatten, utan istället fler platser i hela landet. I anslutning till parkeringarna kan företag själva bygga upp verksamheter som restaurang, service och annat.
– Parkeringen skulle kunna finansieras via fordonsskatten, kanske med 500-1000 kronor per år för att få tillgång till dosan och parkeringarna i och utanför städerna, funderar han.
Utländska fordon skulle kunna betala per dygn via en app som laddas ner gratis.

Minst tre olika centraler i Sverige skulle kameraövervaka parkeringarna. Skötseln av parkeringsplatserna kan ses som så kallade ”enkla jobb”, nystartsjobb eller varför inte också sommarjobb för unga.
– Drift och underhåll ska kunna läggas ut på entreprenad vilket kanske gör det lättare att frigöra mark, tänker han.

När man checkar in med appen, kan en särskild plats tilldelas så att liknande ekipage står tillsammans för att optimera utrymmet.
– Och inloggningarna på p-platserna kan användas av exempelvis polisen för kontroll var fordonen faktiskt har befunnit sig i landet, säger han.

Adam har väldigt många fler tankar, men han hoppas att de som läser artikeln vill komma med ännu fler idéer i kommentarerna.
– Det är dags för åkare och chaufförer att tillsammans, på ett sakligt och konstruktivt sätt, komma med förslag, för endast tillsammans kan vi finna lösningarna på de problem som ingen annan vill lösa åt oss, sammanfattar Adam Lindman.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-20 17:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Debatt Parkeringsproblematiken Politik