- Allt tidsödande krångel kan leda till att alla överträdelser inte rapporteras vilket, förutom att det är fel att göra så, även blir missvisande i statistiken som framstår som bättre än den egentligen är, säger trafikpolis Thommy Elg. Foto: Göran Rosengren

Krångligt rapporteringssystem leder till missvisande statistik

Snabbare lagföring av dem som erkänner överträdelser på plats vore ett stort steg i rätt riktning. Med dagens omständliga procedurer, är det inte svårt att förstå att många överträdelser aldrig rapporteras, säger trafikpolis Thommy Elg i Jönköping som vill se förändringar.

Det finns få trafikpoliser och det gäller att deras arbete kan utföras på ett effektivt sätt. En som har synpunkter på dagens avrapporteringssystem, men även har förslag på förändringar, är polisinspektör Thommy Elg i Jönköping.

När trafikpolisen tillsammans med bilinspektörerna arbetar ute på kontrollplatserna har de olika uppgifter och befogenheter. Bilinspektörerna kontrollerar exempelvis fordonen och får hantera sanktionsavgifter, men inte böter.

Ärenden som ska lagföras, exempelvis ordningsförelägganden, är det polisen som hanterar, men inte alltid endast polisen och det är här Elg vill se förändringar.

Med fokus på brott som skett över tid säger han att avrapporteringen skulle kunna underlättas. Nu är det både krånglig och tidskrävande. Det bottnar i att polisen endast kan skriva en kod per överträdelse på ordningsföreläggandet på det som upptäcks vid det aktuella tillfället, här och nu. Detta oavsett om föraren har flera överträdelse av samma art bakåt i tiden.

De brott som skett över tid måste istället överlämnas till åklagaren som förvisso kan fastställa en depositionssumma som ska betalas, men det blir ändå polisen som måste avrapportera till åklagaren som sedan skickar ett strafföreläggande till den misstänkte.
– Allt tidsödande krångel kan leda till att alla överträdelser inte rapporteras vilket, förutom att det är fel att göra så, även blir missvisande i statistiken som framstår som bättre än den egentligen är, säger Elg.

Proceduren är densamma även om föraren på plats erkänner alla överträdelserna.


Detta belastar ytterligare
redan pressade åklagare. Även likhet inför lagen kan bli lidande.
– Om det exempelvis är en utomnordisk förare är risken överhängande att ärendet läggs ner, säger han vidare.

Det är polisens uppgift att utreda brotten och skriva en rapport till åklagaren som utfärdar ett strafföreläggande. Det är tidsödande. Lösningen menar Thommy Elg är uppenbar.
– Lagstiftningen skulle kunna skrivas om så att polisen kan utfärda ordningsföreläggande på brott som skett över tid samt att man kan skriva in samma böteskod mer än en gång, säger han.
Den ordningen tillämpas för sanktionsavgifter.

Polisen måste alltså, på kontrollplatsen få möjlighet att skriva ordningsböter direkt även för det som skett bakåt i tiden.
– Snabbare lagföring av dem som erkänner överträdelserna på plats vore ett stort steg i rätt riktning. Med dagens omständliga procedur, är det inte svårt att förstå att många överträdelser aldrig rapporteras, avrundar Thommy Elg.

När en förare erkänner och godtar ett ordningsföreläggande, blir det en lagakraftvunnen dom, förklarar Elg. Boten måste betalas inom 30 dagar oavsett var i världen du bor och de utländska förarna brukar betala på plats.

Foto: Göran Rosengren

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-29 16:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Jönköping Rättssystemet Rättsväsendet Trafikpolisen Transportfusket