Dieselförbud i Hamburg har ingen effekt

Den 31 maj 2018 infördes det i Hamburg ett förbud mot dieseldrivna fordon på två starkt trafikerade gator. Trots det har de positiva effekterna uteblivit.

Restriktionerna som infördes den 31 maj i Hamburg gäller två högtrafikerade gator i centrala Hamburg. Förbudet gäller endast lastbilar. Lastbilar och fordon för persontransporter som är av standarden från Euro 1 till Euro 5, får inte köras där. Förbudet gäller inte Euro 6-lastbilar och personbilar.

Under juni 2018 började polisen utfärda böter mot överträdelse av förbudet. Straffet för lastbilschaufförer som bryter mot förbudet, är 75 euro.

Efter sju månader sedan restriktionerna infördes, är det dags att utvärdera resultatet för att se hur luftkvaliteten påverkats. Utvärderingen delades upp för varje specifik gata.

På Kieler Straße, en pulsåder genom staden, förblev nivån kväveoxider på samma nivå som tidigare medan det på Habichstraße noteras en minskning med 5 procent jämfört med 2017. Nivån på minskningen ligger ändå långt över den rekommenderade nivån.

På Max-Brauer-Allee noteras ingen förbättring alls och nivåerna på kväveoxiderna förblev desamma trots förbudet mot äldre dieselfordon.


Även om vissa nivåer
minskade, överskreds 2018 maxnivåerna på alla fyra mätstationerna.
– Ur vår synvinkel kan vi inte tala om en förbättring, säger Manfred Braasch, vd på BUNDs miljöskyddsorganisation.

Tyska transportörer och transportorganisationer kritiserar förbudet. Dierk Schulze är chef för Apex Internationale Spedition och han ifrågasätter införandet av restriktionerna
– Som speditör säger jag bestämt att nej, det här var ingen bra idé, säger han. Förarnas körtider äts upp på grund av omvägar och trafikstockningar. Det är slöseri med tid och pengar.

Även transportorganisationerna ser med oro på ett förbud mot äldre dieselfordon.
– Även om ett åkeri har en modern flotta, kommer det at påverka transportörernas möjligheter att leverera på ett bra sätt, säger transportorganisationen DSLV som fruktar att fler restriktioner kommer att införas.

Och fler städer står redan på tur under 2019. Berlin, Bonn, Darmstadt, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Köln och Stuttgart står närmast på tur för samma restriktioner, konstaterar tidskriften trans.eu.

Frågan blir då om de negativa utvärderingarna från Hamburg kommer att få någon effekt på de planerade restriktionerna i de nämnda städerna.

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-22 11:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselförbud Hamburg Miljö Tyskland