Danska åkare spår fortsatt god tillväxt under 2019

En markant tillväxt i den danska transportsektorn smittar av sig på åkerierna i region Midtjylland i Danmark som 2018 anställde många nya chaufförer. Midtjyllands transportföretag hade 4,9 procent fler förare i slutet av 2018 än i början av året.

Det framgår av en undersökning gjord av Dekra som 500 åkerier med sammanlagt 5 000 chaufförer deltog i. Frågorna som ställdes rörde deras tillväxt under 2018 och förväntningarna på kommande år.

Midtjylländska åkerier som grundades före 2010 har betydligt högre förväntningar på 2019 än åkerier etablerade efter 2010.

De äldre åkerierna förväntar sig en ökning av antalet förare på 8,9 procent, medan de nyare åkerier förväntar sig endast 1,1 procents tillväxt.

Ett företag som upplevt en stark tillväxt år 2018, är Demstrup Autotransport som ligger strax utanför Viborg. Idag har de 90 förare anställda mot 59 i början av 2018. En ökning med 52 procent.

År 2017 vann Demstrup Autotransport en stor upphandling vilken inneburit fler anställda och en större flotta.


Med tanke på chaufförsbristen
och att Danmark stått i fokus under en längre tid på grund av usla förarförhållanden hos en del företag samt och att Polen frikostigt delat ut förartillstånd till tredjelandsförare, undrar vi varifrån de fler chaufförerna hämtats.

Vi frågar Dekra om de vet om det är danska, förare från övriga EU eller om det är tredjelandsförare som anställts. Det är Dekras koncernchef Peter Laursen som svarar.
– Det är chaufförer som arbetar med danska löner och arbetsvillkor anställda för nationella transporter, men det kan röra sig om andra nationaliteter. Även svenska förare, säger han till oss.

Vi kontaktar även Demstrup Autotransport och frågar var de hämtat sina förare från och om det varit svårt att få tag på dem. Hon säger att en del nog kan ha svårt att finna förare.
– Men så har det inte varit för oss. Vi har dessutom anställt endast danska chaufförer, säger Gitte Hansen.

Foto: Dekra

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-28 15:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmarknad Danmark Dekra Demstrup Autotransport