Transportföretagen: ”Jaga utsläppen, inte transporterna”

Transportföretagen välkomnar flera förslag i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som ser ut att gå igenom i omröstningen i riksdagen. Bland annat föreslås att överindexeringen av drivmedelsskatterna tas bort och att skatten på drivmedel istället ska följa konsumentprisindex.

Det ger en lägre höjningstakt av energiskatterna på bensin och diesel, skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande. Höjningen av drivmedelsskatterna beräknas i så fall bli 17 öre per liter bensin och 12 öre per liter för diesel, inklusive moms.

Detta är positivt, tycker Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.
– Trafiken är massivt överskattad på landsbygden och de kraftiga höjningar som har skett automatiskt utan någon form av beslut i riksdagen under senare år, har provocerat många, säger han.

Likaså välkomnas att Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår att flygskatten tas bort.
– En nationell flygskatt är och förblir symbolpolitik med marginell betydelse för utsläppen, säger Perbo. Skatten drabbar ett avlångt land som Sverige där flyget är helt nödvändigt för näringslivet och för vår egen tillgänglighet både inom och utom landet.

Vad Sverige behöver göra nu, anser Perbo är att satsa på åtgärder som ger verklig klimatnytta. Exempelvis genom att stötta produktionen av bioflygbränsle och vara med och utveckla klimatsmartare teknik som kan exporteras över hela världen.

Transportföretagen beklagar emellertid att Moderaterna och Kristdemokraterna inte föreslår att skatten på elektricitet för busstrafik tas bort, såsom Centerpartiet föreslagit i sin budgetmotion.

El som används till järnväg, pendeltåg, tunnelbana och spårvagn, är skattebefriad, men inte el som används till elbussar. Det är inte logiskt, anser de.
– För att påskynda introduktionen av eldrivna bussar i kollektivtrafiken, är det självklart att busstrafiken ska ha samma skatt som tågtrafiken, det vill säga ingen skatt på elen, säger Ulf Perbo.

För att minska utsläppen från transportsektorn, behövs det innovationer och ny teknik anser Ulf Perbo vidare.
– Vi ska jaga utsläppen, inte transporterna. Det behöves en internationell strategi för elektrifiering av transportsektorn på bred front, avrundar Ulf Perbo.

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-12 14:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedelsbeskattning Politik Transportföretagen