Örebro är först ut med Postnords förarutbildning, men kommer efter årsskiftet att följas av andra orter. Foto: Lastbilsfoton.se, arkiv

Postnord utbildar i egen regi – vill bli självförsörjande på chaufförer

Åkerier söker med ljus och lykta efter kompetenta chaufförer, men dem de finner räcker inte till. Då är det dags att tänka utanför boxen. Postnord har gjort det och startade i oktober i år sitt första Postnord Driver Academy i Örebro där tretton elever läser både svenska och utbildas till tunga yrkesförare med fokus på C-behörighet.
Postnord vill ha fler egna förare i egna ekipage för att minska behovet av externa åkerier och bemanningsföretag, säger Helene Hasselskog.
Postnord vill ha fler egna förare i egna ekipage för att minska behovet av externa åkerier och bemanningsföretag, säger Helene Hasselskog.

Satsningen på nyanlända vuxna har sitt ursprung i att Tillväxtverket efterlyste projekt för att integrera den gruppen, berättar Helene Hasselskog, Chef HR Organisationsutveckling, Postnord Sverige, för oss.
– Projektet som finansieras av Tillväxtverket och genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, löper över två år, säger hon. Varje år ska 300 förare utbildas som sedan ska kunna anställas av oss.

Utbildningen är normalt nitton veckor och riktar sig främst till nyanlända som läst Svenska För Invandrare, SFI. Utbildningen har i projektet förlängts med sju veckor. Arbetsförmedlingen gör en första grovsållning av tänkbara personer.
– Sedan gör vi en finsållning, säger hon. Utbildningen är krävande så eleverna måste verkligen vara både motiverade och engagerade.

Alla måste ha ett svenskt B-körkort och svenskkunskaperna ska ligga på nivå D eftersom såväl teori som YKB görs på svenska. Postnord, tillsammans med Arbetsförmedlingen har gjort en bedömning av vad som är nödvändigt för att klara utbildningen och proven. Eleverna måste också ha gymnasiebakgrund eller likvärdig erfarenhet.

Örebro är först ut, men kommer efter årsskiftet att följas av andra orter. Intresset för utbildningen är mycket stort.
– Syftet är att vi ska bli helt självförsörjande på chaufförer, säger hon. Och med fler egna förare kan vi minska behovet av att använda bemanningsföretag och externa åkerier.
Det ökar också möjligheten till kontroll över transporterna vilket ökar kvaliteten och bidrar till trafiksäkerheten.


Det är få kvinnor bland
eleverna, men målet är att de ska utgöra 20 procent av gruppen. En tänkbar anledning till överrepresentationen av män, är att det med flyktingvågen kom flest män.
– En annan är kravet på B-körkort och gymnasieutbildning som inte är lika vanligt bland nyanlända kvinnor, säger Hasselskog.
Postnord kommer att söka efter kvinnorna via andra nätverk än Arbetsförmedlingen. Många kvinnor har fått sämre förutsättningar i sina hemländer vad studier och körkort beträffar.

André Wikström som är utbildningsledare på Grönlunds Yrkesutbildningar AB i Örebro, utbildar nyanlända och är den som också är ute och kör med eleverna. Gruppen är blandad och visst finns det utmaningar i att utbilda personer som inte har svenska som modersmål.
– Eleverna har dock ett otroligt engagemang, motivation och drivkraft, säger han. Svenska tillsammans med kroppsspråk klarar det mesta.
Han pekar på vikten av genomgångar innan de praktiska övningarna.

De nyanlända är inte annorlunda än andra elever och tycker det är häftigt att sätta sig i ett stort fordon, säger han vidare. Trafikkulturen i andra länder lämnar en hel del att önska. Kan det påverka deras sätt att köra och deras omtanke om medtrafikanter?
– Vi deltar i sållningen och när vi kör med dem under gallringen, får vi uppleva en del körbeteenden som direkt diskvalificerar dem för utbildningen, säger han.


Tillbaka till Postnord som
säger att de inte tar in fler elever än de kan garantera anställning efter avslutad utbildning. Måste eleverna som utbildas nu, stanna en viss tid hos er efteråt?
– Nej, det är en fri marknad, men vi hoppas att genom att erbjuda avtalsenliga löner, schysta arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö, att det ska få dem att vilja stanna kvar hos oss, avrundar Helene Hasselskog.

När projekttiden löper ut, siktar Postnord på att fortsätta utbilda förare på detta sätt även utan finansiering från Tillväxtverket.

- Utbildningstiden är i alla fall inte för lång, säger André Wikström som menar att det kan vara bra att eleverna känner att de måste jobba på. Foto: Elias Benseddik
- Utbildningstiden är i alla fall inte för lång, säger André Wikström som menar att det kan vara bra att eleverna känner att de måste jobba på. Foto: Elias Benseddik

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-13 16:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Driver Academy Förarutbildning PostNord