Sprickan mellan öst och väst allt tydligare

Ministrarna har enats men inga beslut är fattade om transportfrågorna

Under gårdagens ministermöte i Bryssel, avhandlades transportfrågor. Västeuropa anser mötet vara en framgång. Östeuropa håller inte alls med. Mötet ledde till att ministrarna enades om bland annat åtstramningar för cabotage- och kombitrafik och Sverige har, med stöd av Danmark, fått igenom krav på att kombitrafiken ska samordnas med cabotagereglerna.

Rådsmötet samlade EU:s transportministrar för att enas om schysstare arbetsvillkor för chaufförer och sund konkurrens inom transportnäringen. Sverige har varit och är, pådrivande i förhandlingarna om nya regler för vägtransporter.

Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) deltog på mötet och säger att det har varit tuffa förhandlingar.
– Vi får nu även till striktare cabotageregler och tar bort möjligheten att utnyttja kombidirektivet för att kringgå cabotagereglerna, säger han. Jag är särskilt nöjd med att ha fått igenom våra krav om utstationering.

Mer än så utvecklas inte svaren på de frågor vi ställer. Istället hänvisas vi av pressekreteraren till olika pressmeddelanden och andra länkar för att söka svaren.

Vi finner att ministrarna enats om att ett fordon, efter att ha utfört tre cabotagetransporter under en vecka, inte får återvända till samma medlemsland förrän efter fem dagar. De enades även om införandet av den smarta färdskrivaren och att veckovilan inte får tas i lastbilshytten.

Thomas Eneroth deklarerade att Sverige stödjer kompromissförslaget ordförandeskapet tagit fram. Det gör inte de östeuropeiska staterna där bland annat Estland är helt emot att fordonet, efter avslutat cabotage, ska återvända till etableringslandet.


Ungerns ambassadör talade
om förslaget som ”obalanserat och patriotiskt”, medan Polens infrastrukturminister sade att beslutet är diskriminerande då det delar upp EU:s inre marknad.

EU-parlamentariker Peter Lundgren (SD) som inte är en minister och därför inte deltog på mötet, har börjat vaska fram detaljerna från mötet och är initialt positiv till det som framkommit.
– Införandet av smarta färdskrivare i alla bilar är mycket bra, säger han. Att kombitransporter samordnas med cabotagereglerna är också mycket bra, liksom lika lön för lika arbete.
Att chauffören ska ha rätt att åka hem var tredje eller fjärde vecka, tycker han också är bra.

Huruvida allt kommer att gå igenom, är Lundgren mindre övertygad om.
– Vartenda östland är mycket kritisk till innehållet, säger han.

I pressmeddelanden och uttalanden förekommer orden ”ska”, ”det blir” eller ”kommer att bli”. Observera att under mötet har ministrarna enats, men inga slutgiltiga beslut har fattats.

Nu ska Europaparlamentet ta ställning till kommissionens förslag. Därefter följer förhandlingar mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

Det annalkande EU-valet sätter press på ministrarna att förhandla fram slutversionen för röstning innan valet.

Vill du höra vad de olika länderna sade under mötet, hittar du det i videolänkarna nedan (klicka på ”Mobility package 1” och/eller ”2” och därefter på de talare som du vill lyssna på).

Video 1

Video 2

Video 3

Foto: Göran Rosengren, arkivbild

 

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-04 13:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Bryssel EU ministermöte Mobilitetspaketet