Innan undertecknandet hölls presentationer. Från vänster politikern Antonio Mattia, M5S, Sergio Grujic, ordförande i Agorá 2.0 Mobilitazione nel trasporto, Nette Schölin, TIA och tolken Martina Grujic. I bakgrunden medlemmar från de olika grupperna.

Fler ansluter sig till internationellt samarbetsavtal för en sundare bransch

I april 2018 skapades samarbetsavtalet the Memorandum of Understanding. Samarbetet mellan italienska Agorá 2.0 Mobilitazione nel trasporto och Truckers International Association, TIA, lade grunden för detta samarbetsavtal som båda undertecknade under ett möte på EU-parlamentet i Bryssel. Nu har ytterligare två italienska organisationer skrivit på.
Altragricolturas ordförande Gaetano Malannino räds inte att axla svårigheterna Sicilien erbjuder. Han skriver på för arbetet för en bättre transportnäring.
Altragricolturas ordförande Gaetano Malannino räds inte att axla svårigheterna Sicilien erbjuder. Han skriver på för arbetet för en bättre transportnäring.

Söndagen den 9 december bjöd Sergio Grujic från Agorá in TIA och de två nya organisationerna till möte i italienska Matera där de nya medlemmarna skulle skriva under samarbetsavtalet. TIA representerades av Nette Schölin.

På plats fanns även politikern Antonio Mattia som även kandiderar för M5S i det kommande Italienska valet.

Organisationen Sicobas representerades av ordförande Luca Esestime. Från Sicilien kom Altragricolturas ordförande Gaetano Malanni. Han är en åkare som vet hur svårt det är att på Sicilien skapa lag och ordning. Båda organisationer har nu skrivit under och anammat the Memorandum of Understanding.

Samarbetsavtalet är en form av arbetsdokument som bland annat beskriver vad man vill åstadkomma för transportbranschen internationellt och nationellt, vilken riktning och medel samt mål och visioner.

Ju fler som ansluter sig, desto starkare blir kraven som ställs till politiker på alla nivåer.


Nette Schölin presenterade
TIA:s arbete och den svenska situationen. Med sig hade hon en översättning av Proffs senaste rapporter om de många förartillstånd till tredjelandsförare som delas ut, särskilt i Polen. Förutom att dela ut texten, använde hon sig av den i sin presentation.
– Informationen var ny för deltagarna och mottogs med viss bestörtning, säger Nette till oss. Italien har en situation som är mycket lik den svenska med många polska förare och fordon samt bulgariska dito.

Nu kommer texten om förartillstånden även att översättas till italienska för att användas i deras politiska arbete.

Nette ser många gemensamma beröringspunkter mellan Sverige och Italien rörande problematiken som finns.
– Exempelvis ser vi att det svenska facket inte längre är starkt och att det italienska möjligen är ännu svagare, säger hon. I Italien måste förarna verkligen kämpa för sin egen sak och har ingen stark kraft att vända sig till.

Luca Esestime konstaterade att politiker och myndigheter har blivit veka och att branschfolket nu själva måste ta tag i det viktiga arbetet med att skapa ordning. Att visa vägen.

Vad är på gång nu närmast, frågar vi Nette Schölin som säger att de just nu arbetar med en handfull punkter. Förslag som ska presenteras för beslutsfattare.
– Arbetet leder till sammanställandet av något som kan liknas vid en motion, säger hon. Den ska lämnas över till de EU-parlamentariker som är direkt involverade i arbetet med EU:s mobilitetspaket.


Genom sina besök i Bryssel
, har de under årens lopp skapat goda kontakter med flera parlamentariker, men söker hela tiden nya kontakter.

Avslutningsvis säger Nette att hon hoppas att fler länders organisationer ska ansluta sig till deras arbete.
– Med the Memorandum of Understanding har vi tagit ett första steg mot förändring och vi bjuder in alla som verkligen vill göra skillnad och skapa en sund transportnäring med bra arbetsförhållanden för chaufförerna, sammanfattar Nette Schölin, TIA.

Foto: Privat

Ordförande Luca Esestime, Sicoba, undertecknar avtalet och tillför därmed nya resurser till arbetet för branschens väl.
Ordförande Luca Esestime, Sicoba, undertecknar avtalet och tillför därmed nya resurser till arbetet för branschens väl.