Transportstyrelsen: ”Sanktionsavgift inte rätt väg att gå för manipulerade lastbilar”

Den 11 juni i år, kommer Transportstyrelsen med en framställan om förslag till en ny lag och förordning om förbud mot manipulation av färdskrivare. Det anmärkningsvärda är att, när detta skrivs, finns framställan inte att hitta på varken på nätet, på Transportstyrelsen hemsida eller Regeringskansliets.

Transportstyrelsen sänder oss den begärda framställan (TSV 2016-4601) om förslag till införande av lag och förordning om förbud mot manipulation av färdskrivare, ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare med mera, står det i inledningen.

I den aktuella framställan förespråkas inte, av flera angivna anledningar, sanktionsavgift som en väg att gå.

Personen vi talar med, känner till Thomas Morells (SD) motion om att manipulation av färdskrivare bör beläggas med sanktionsavgift.
– Sanktionsavgifter fungerar mycket bra och enkelt inom vissa områden, såsom otillåtet cabotage och kör- och vilotidsbrott begångna utomlands, men inte här, menar han.

När det gäller manipulation, kan saker behöva tas i beslag och det kräver en förundersökning och i botten ett brott.
– I samband med manipulerade färdskrivare, görs inte sällan husrannsakan i fordonet och visitation av personen, säger han vidare. Och om vi misstänker att fler av åkeriets bilar är manipulerade, vill vi kunna gå in på själva åkeriet för att göra en utvidgad kontroll.

En sanktionsavgift öppnar inte för ovanstående och omöjliggör för dem att ta fordonet i beslag för vidare undersökning. Inte heller kan påkommen manipulationsutrustning förverkas mot bakgrund av en sanktionsavgift. För detta och mer, krävs en lag som talar om att ett brott är begånget.
– Utrustning kan, med en sanktionsavgift, behöva lämnas tillbaka igen, säger han.


Ser man saken ur ett
större perspektiv, framgår det att sanktionsavgift kanske inte är det bästa sättet att hantera manipulerade färdskrivare på, något som beskrivs på ett tämligen tydligt sätt i Transportstyrelsens framställan, tycker han.
– Det vi nu saknar, är en regering som kan fatta beslut om detta, avrundar han.

Vi skickar den aktuella framställan till Thomas Morell som är på resande fot och endast kan ge kortare kommentarer då han inte hunnit sätta sig in i innehållet. Huruvida innehållet i den skulle ha påverkat hans egen motion om han känt till den, är svårt att säga, men kan inte uteslutas.
– Att framställan inte gjorts offentlig, är anmärkningsvärt, säger Morell. Sådant ska ske å det snaraste och jag förstår inte varför Transportstyrelsen bromsat det, säger han.

Morells motion är en reaktion på rättssystemet oförmåga att lagföra uppenbara brott och menar att åtgärder behöver sättas in i närtid.
– Tills vi har ett fungerande system med kontroller, domstolar och åklagare, bör vi ändå fundera på att införa sanktionsavgift istället, säger han. Jag reagerar dock positivt på framställan som föreslår fängelse på upp till två år vilket sätter en tydlig gräns för vad som accepteras.

Nu behöver han tid att läsa in sig på framställan och återkommer senare.

Foto: Roger Ogemar, arkivbild

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-05 16:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Framställan Lagförslag Manipulationer Transportfusket Transportstyrelsen