Får betala drygt 46 000 för överlastat timmerekipage

Skogsåkare: ”En kalkylerad risk”

Den 7 november möter trafikpolis Kjell Andersson i Skara ett timmerekipage på E20 i höjd med Hasslerör. Det såg tungt ut och han bestämmer sig för att vända och ta med sig ekipaget för kontrollvägning.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Det som fick Kjell Andersson att reagera var att timmerstockarna stack ut ganska långt bakom släpet.
– 1,6 meter visade det sig att lasten sköt ut.

Efter att ha vägt hela ekipaget efter konstens alla regler, stod det klart att de flesta axlarna, axelkombinationerna och maximilasterna var överskridna.
– Totalt hade föraren lastat 13 200 kilo för mycket, summerar Kjell efter att ha redogjort för de fem brottskoder som till slut tecknades ner i ordningsföreläggandet.

Föraren skrev under ordningsföreläggandet som för hans del innebar att han blev 6 000 kronor fattigare.

Överlastavgiften som åkeriet ska betala, landar sannolikt på drygt 40 000 kronor. Ärendet är skickat till Transportstyrelsen för handläggning och slutgiltigt avgörande.

Historiskt har timmerindustrin på många håll i landet haft problem med överlastade timmerfordon. Lösningen har ofta varit att åkerierna inte får ersättning för vikter som överskrider maximalt tillåten bruttovikt. Frågan är hur man gör hos Vida Wood AB i Borgstena, dit transporten var på väg?


Är det lönsamt för transportörer
att komma till er med överlaster? Fredrik Nilsson är logistikchef på Vida Wood i Borgstena och han understryker att de är mycket noga med att lagar och regler ska följas, vilket inkluderar vikterna.
– Ett problem ligger i att vi på Borgstena, liksom på många andra sågverk i södra Sverige, inte har någon våg, säger han.

Han är tydlig med att det inte betyder att de tolererar överlaster.

Olika skogsbolag ersätter åkerierna på olika sätt. En del betalar inte för överlaster. Hur ersätter ni åkarna?
– Vi betalar per kubik, avrundar Fredrik Nilsson.

En skogsåkare som Proffs talat med, menar att just ersättningar per kubik gör det lockande att lasta lite för mycket.
– Självklart är det så. Jag säger inte att det åkeriet som du berättar om resonerar som jag, men jag inte bara tror – jag vet – att många faktiskt kalkylerar med risken att åka dit för överlast. Poliser är ju en ganska ovanligt företeelse, menar skogsåkaren, som vill vara anonym.

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-14 16:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Överlast Skara Timmertransport Trafikpolisen