Appen som varnar för osäkra parkeringsplatser, trafikläget och vädersituationer

Brottsstatistik visar att det finns få säkra rastplatser för yrkesförare. Detta har försäkringsbolaget Volvia tagit fasta på och lanserar nu appen Roadsmart som kontinuerligt uppdateras med färsk statistik från polisen och som varnar förarna för otrygga platser, aktuella vägarbeten och trafikolyckor. Dessutom ger Roadsmart aktuell information om trafikläge, väder, anvisningar till närmaste verkstad och en funktion för att beställa bärgning.

Enligt Polisen sker varje år tusentals brott mot yrkesförare på svenska rastplatser. De senaste åren har det skett en ökning av stölderna från lastbilar och släp och flest brott sker i storstadslänen.

Förhöjd risk finns i anslutning till godsterminaler, hamnar och på obevakade rastplatser längs europavägarna, och bristen på säkra uppställningsplatser tvingar många chaufförer att ta dygnsvilan på oskyddade platser.

Nu lanserar Volvia appen Roadsmart som ska göra arbetet säkrare för alla som jobbar på vägarna.
– Vi ser att stölderna från lastbilar och släp ökar, och det i kombination med bristen på säkra rastplatsen, skapar en otrygghet bland yrkeschaufförerna. Vi vet att funktionerna i Roadsmart är hett efterfrågade bland yrkeschaufförerna, som tidigare har tipsat varandra inom sina nätverk. Vi värnar om säkerheten för alla som är ute på vägarna, och därför har vi kombinerat flera funktioner och information som förut inte varit tillgänglig, och samtidigt gjort den lättåtkomlig, berättar David Axelson, affärsansvarig på Volvia Lastbilsförsäkring.


I appen får yrkeschaufförerna
aktuell information om risken att utsättas för brott på olika rastplatser. Dessutom uppmärksammar appen föraren på trafikläge och väderförhållanden. För den som behöver går det att beställa bärgning direkt i appen.

Användaren ställer själv in hur informationen presenteras. Föraren får notiser upplästa under färden för att alltid kunna behålla fokus på trafiken. Med hjälp av appens realtidsinformation undviks hinder och andra situationer som kan uppstå längs vägen.

Appen finns tillgänglig för alla plattformar och laddas ner i App Store eller Google Play. Användaren behöver inte vara kund i Volvia för att använda appen, men för Volviakunder finns extra funktioner, som att anmäla skada, beställa grönt kort och en hel del annat.

Funktioner i Roadsmart-appen:

  • Varningar för vägarbeten, olyckor, stölddrabbade rastplatser och vägväder
  • Skadeförebyggande tips och råd
  • Hitta Volvo-verkstad, hyrlast och rastplatser
  • Anmäl skada
  • Kontakta bärgare eller Volvo Action Service
  • Beställ grönt kort

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-14 15:07
Kategori: Nyheter
Taggar: App mobiltelefon Nyttoprogram Volvia