Åklagaren ansåg att det polska åkeriet skulle betala sammanlagt 175 000 kronor i företagsbot. Helsingborgs tingsrätt håller inte med. (Arkivbild)

Togs med Adblue-killer och manipulerad skrivare – frias av tingsrätten

Vid en poliskontroll i Helsingborg den 16 november förra året, kunde trafikpolisen konstatera att en polsk dragbil hade manipulerat Adblue-system. Likaså fanns manipulationsutrustning i den digitala färdskrivaren. Åklagaren hade yrkat på företagsbot om totalt 175 000 kronor. Helsingborgs tingsrätt väljer dock att fria åkeriet.

Med hjälp av de digitala skyltarna utmed E6 vid Långeberga kontrollplats i Helsingborg, plockas bland annat ett polskt trailerekipage in för kontroll. Och det blev full pott.
– Ja, det var en polsk dragbil med trailer som verkligen var ”fullutrustad”, berättar bilinspektör Lars-Olof Tuvesson för Proffs strax efteråt.

Man konstaterar att både Adblue-systemet och den digitala färdskrivaren är manipulerade. Föraren hade dessutom en fjärrkontroll i fickan med vilken man kunde slå till och från färdskrivaren.

Det framkom också under kontrollen att Adblue-tanken innehöll vatten istället för Adblue.

Åkeriets företrädare förnekar all kännedom om båda manipulationerna. Han berättar att dragbilen hade köpts endast två månader tidigare, från ett annat åkeri som vederbörande inte minns namnet på.

När man köper en lastbil i Polen, måste färdskrivaren besiktigas för att den nye ägaren ska få ut registreringsbeviset. Så hade också skett, och då hittades ingen manipulationsutrustning.


Tingsrättens slutsats blir
därför att färdskrivaren manipulerats efter att åkeriet köpt dragbilen. Chauffören å andra sidan, menade att fjärrkontrollen som han hade i fickan hade glömts kvar av den förre ägaren och han av sin chef fått order om att inte kasta bort den.

Däremot är det inte bevisat att det är åkeriet som har monterat utrustningen. Det kan nämligen inte uteslutas att det är föraren som har monterat utrustningen.

Vad gäller Adblue-manipulationen, ställer sig åkeriet lika frågande. Föraren har, enligt åkeriets företrädare, sagt att Adblue-tanken var halvfull. Åkeriet reagerade och hade då sagt åt föraren att ta sig hem till åkeriet för kontroll av systemet.

Tingsrätten menar att ”Den korta tiden som lastbilen använts innebär vidare att Dawid Bierowka inte kan klandras för några bristfälliga rutiner vad gäller uppföljning och kontroll av den aktuella lastbilen. Han beskrivning av hur verksamheten rent allmänt är upplagd medger inte heller slutsatsen att bolagets rutiner för kontroll och uppföljning är så bristfälliga att bolaget kan anses ha försummat sin skyldighet att göra vad som skäligen krävs för att förebygga brottslighet.”

”Sammantaget leder det nu anförda till slutsatsen att det inte är visat att DBT inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten. Talan om företagsbot ska därför lämnas utan bifall.”, skriver Helsingborgs tingsrätt i sin dom.

Vi talar med kammaråklagare Linda Seger som förklarar att tingsrätten inte ifrågasätter vad som faktiskt har hänt. Ärendet faller på att nämnden tagit till sig åkarens förklaring.

Kommer du att överklaga?
– Jag ska nu ta kontakt med stämmande åklagare Mikael Bäckström och därefter fattar jag beslut om överklagan, avrundar Linda Seger.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-01 16:15
Kategori: Nyheter
Taggar: AdBlue-killer Företagsbot Helsingborgs tingsrätt Manipulation Manipulerad färdskrivare Rättsfall