Bibbi och Dan Steinert satte ner foten. - Ett åkeri måste kunna drivas med i alla fall ett visst mått av vinst, säger de båda.

”Tack och adjö, DSV”

Dans Road Transport har, efter nära nog tjugo år, slutat köra för DSV som helt enkelt inte vill betala vad som behövs för att ett svenskt åkeri ska kunna bedriva sin verksamhet. Trots att speditörer säger sig vilja ha svenska åkerier och att dessa är svåra att få tag på, visar sig det behovet allt mer sällan i prissättningen.

Dan och Bibbi Steinert är bekanta för många genom sitt engagemang i Queen of the Road och Här Stannar Sverige. Bibbi själv har kört tung, yrkesmässig trafik sedan 1971, men sedan 22 juni i år är det slutkört för DSV.

Samarbetet börjar kärva i samband med en däckstöld i slutet av 2017. Trots protester från Bibbi och Dan, lastades däcken på en kapelltrailer som sedan skars upp. DSV ansåg det var åkeriets ansvar och därmed fick åkeriets försäkringsbolag ta kostnaden på 60 000 kronor. Bibbi och Dan aktualiserar då åter sin begäran om en skåptrailer utan bakgavellift.

Denna gång efterkoms begäran, men utan bakgavellift då åkeriet inte själva vill bekosta att bygga om bilen för ändamålet.

De har, medan de kört för DSV, alltid sett om sitt hus när det gäller milersättningen. Tidigare i år förhandlade de under flera månader och fick sedan en höjning på två kronor milen. Varför ville ni ha mer?

-Först gick bränsleskatten upp ytterligare och sedan sköt dieselpriset i höjden, säger Bibbi. Efter att ha räknat på våra driftkostnader, stod det klart att en höjning med istället åtta kronor, det vill säga till 120 kronor milen, nu var nödvändig.

Åkeriet har aldrig skrivit något avtal med DSV och har därför inget bränsletillägg, något kravet speglar.

Christian Hansson, trafikchef PGC på DSV i Landskrona, är den som Bibbi förhandlar med om priser sedan tid. Han bemöter hennes nya begäran med att påminna om att de nyligen fått en höjning och dessutom en skåptrailer som DSV står för.

-Jag sade till honom att vi vet vem som äger trailern, men att våra beräkningar är baserade på åkeriets faktiska omkostnader, säger Bibbi.

Proffs har tagit del av korrespondensen mellan parterna.

DSV kommer med ett motbud på fyra kronor milen. Det är väl bättre än ingenting.

-Vår begäran om åtta kronor är inte taget ur luften, säger hon. Deras motbud på fyra kronor med hänvisning till att de betalar för trailern, är inte vad vi begärde.

Samarbetet med DSV avslutas den 24 maj. Hansson beklagar att de inte kan komma överens och ber dem tänka igenom det. Han säger också att det är god kutym att köra med en månads uppsägning. Någon höjning, inte ens med fyra kronor, får åkeriet under den tiden. Tystnaden lägger sig hos DSV.

Trots att samarbetet är avslutat, kommer det senare från DSV bland annat blanketter för uppföljning av åkerier anslutna till DSV.

– Och den 1 juli kommer ett mejl, trots att vi inte längre kör för dem, om att de har ett större antal volymer de undrar om vi vill köra, avrundar Bibbi och undrar om DSV verkligen har koll på vilka åkerier som kör för dem.

Vi talar med Christian Hansson per telefon igår och därefter mejlar vi frågorna.

Vi vill veta om han tycker det är konstigt att DSV har allt färre svenska åkare, om han anser att DSV:s ersättningar räcker för att driva ett svenskt åkeri lagligt med god kvalitet samt om han ser att DSV, tillsammans med andra speditörer, har ett ansvar i att det idag blir allt färre svenska åkare i deras typ av trafik.

Han svarar idag att de tycker att det är tråkigt när ett mångårigt samarbete med ett bra åkeri avslutas.

-Avtalsuppsägningar sker av många olika anledningar, men det är inget vi vill diskutera i media, avslutar han.

Foto:

Lucas Steinert