”Kupp” av Girteka och Vlantana på norsk transportmässa?

När Nordens största logistikkonferens i Gardemoen, Transport och Logistikk 2018, öppnades på måndagen den 22 oktober, var det utan ett synligt Bring men däremot inramat av två litauiska företag. På plats under två dagar, fanns alla viktiga nyckelpersoner och leverantörer i norsk transport och logistik.

Text och foto: Haakon Førde
Översättning: Heidi Bodensjö

Konferensen som arrangeras för 60:e året i rad av Norsk Industri, bjöd på en del dramatik. Den ena väggen i den stora salen, där flera hundra personer befann sig, pryddes av ett Girteka-ekipage. Den andra av ett Vlantana-ekipage. Detta skriver Transportmagasinet på Tungt.no.

Vägdirektör Terje Moe Gustavsen inledde konferensen med en bra föreläsning om landets tillstånd, oavsett påverkan av litauer. Andra näringslivstoppar, transportköpare och producenter, höll intressanta framföranden.

Det fanns självklart ett inte obetydligt intresse inför den tillspetsade titeln på föredraget ”Seriös versus oseriös” med talare som Geir A. Mo från Norges Lastbileier-Forbund (NLF) och Girtekas Kristian Kaas-Mortensen, på talarlistan.


Som väntat, kunde Girteka
berätta om sin utveckling, standard och ambitioner som tar andan ur branschen. De är redan störst i Europa och har tänkt att bli mycket större. Kaas-Mortensen säger att transportörer som vill överleva måste tillgodose kundernas behov av färre leverantörer, men som istället disponerar 500 fordon eller fler.

NLF:s Geir A. Mo sade att de inte var ute efter utländska aktörer som sådana, utan istället de oseriösa – oavsett nationalitet.

När 80 procent av NLF:s medlemmar har fem fordon eller färre och att det är dessa medlemmar NLF arbetar för, är det oundvikligt att intressemotsättningar uppstår. Eller i vart fall sticker de djupa skillnaderna i branschfilosofin mellan NLF och Girteka ut.

Transportmagasinet frågar Geir A. Mo om vad han anser om konferensens utsmyckning bestående av Girtekas och Vlantanas ekipage.
– Om en så viktig mötesplats för norska transportföretag och deras kunder inte lyckas finansiera evenemanget utan att behöva gå till utländska företag, är det verkligt illa. Därför hoppas jag att det var ett politiskt ställningstagande, ett statement, från arrangörens sida och det kan vi tåla, sammanfattar Geir A. Mo, NLF.

På den ena väggen syntes ett ekipage från Vlantana och på den andra ett från Girteka.
På den ena väggen syntes ett ekipage från Vlantana och på den andra ett från Girteka.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-26 09:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Girteka Norge Transport och Logistikk Transportmagasinet Tungt Vlantana