EU slutförhandlar om utsläppskrav för fordon

På miljörådets möte i Luxemburg den 9 oktober, ska EU:s miljöministrar enas om hur mycket utsläppen av koldioxid från nyproducerade bilar ska sänkas. Utsläppskrav på lastbilar och FN:s klimatmöte COP24, är andra ämnen på dagordningen.

Står du i begrepp att förnya din fordonspark, är utvecklingen av samtalen kring skärpta utsläppskrav, viktig att följa för att du ska kunna välja rätt fordon. Pressmeddelandet nedan, ger en hint om framtida krav.

Enligt det förslag som EU-kommissionen lade fram i november 2017, ska koldioxidutsläppen från personbilar och lätta nyttofordon minska med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030 jämfört med utsläppen 2021.

EU:s miljöministrar debatterade kommissionens förslag på miljörådet i juni och i det kompromissförslag som nu ligger på bordet, har det österrikiska ordförandeskapet skärpt kraven från 30 procent till 35 procent.

På mötet i juni, argumenterade regeringen för att det behövs en skärpning av målen och i de avslutande förhandlingarna på miljörådet den 9 oktober, kommer regeringen att fortsätta driva på för en höjd ambitionsnivå.

Europaparlamentet röstade den 3 oktober för att utsläppen ska sänkas med 40 procent fram till 2030.

När rådet har enats om sin position, kommer förhandlingar mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet att inledas.

EU-kommissionens förslag om att införa krav på minskade koldioxidutsläpp från lastbilar, ska ministrarna också diskutera. Enligt förslaget ska utsläppen från nya tunga fordon, minska med 15 procent till 2025, jämfört med 2019.

Förslaget innehåller även ett vägledande mål om att utsläppen ska minska med 30 procent till 2030, jämfört med 2019.

På miljörådet ska ministrarna anta slutsatser som EU:s position inför de kommande förhandlingarna vid COP24, FN:s klimatmöte, som hålls i december i polska Katowice.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-08 11:25
Kategori: Nyheter
Taggar: COP24 EU Miljö Utsläppskrav