DEBATTARTIKEL

Pia Nilsson (S):

Yrkestrafikinspektion inrättas – om vi vinner valet

På söndag går vi till val. Det är ett val som kan bli mycket viktigt inte minst för den tunga yrkestrafiken. Ökade investeringar och växande export innebär en hög efterfrågan på transporter. En förutsättning för att industrin ska kunna utvecklas och växa ytterligare är att bygga ut infrastrukturen. Därför har den sittande S-ledda regeringen i den nationella planen lagt 700 miljarder kronor under kommande år på järnväg, väg och sjöfart. Det är 100 miljarder kronor mer än den förra borgerliga regeringen. I valrörelsen har vi socialdemokrater dessutom utlovat 500 miljoner extra till upprustning, främst tjälsäkring och bärighet, av vägar på landsbygden.
Pia Nilsson (S).
Pia Nilsson (S).

Lika viktigt som det är att bygga ut infrastrukturen är det att skapa ordning och reda på svenska vägar. Det finns idag stora problem med social dumpning inom delar av åkeribranschen. När åkerier från låglöneländer sänker kostnader genom lönedumpning, genom att inte betala in rätt skatter och genom att bryta mot lagar och regler riskerar seriösa åkerier som gör rätt för sig att konkurreras ut.

Därför har vår regering sett till att beställaransvaret vid köp av transporter skärps. Det betyder att den som köper en transport har ett ansvar att se till att transporten utförs enligt reglerna. Det är en viktig signal om att det inte ska löna sig att dumpa villkoren.

Vi har även infört sanktioner med upp till 40 000 kronor för utländska lastbilar som kör utan tillstånd och gett polisen befogenheter att låsa fast hjulen för att säkerställa att sanktionerna betalas.

Samtidigt utbildas just nu 400 personer i inspektioner av tung trafik tack vare regeringens satsning på effektivare kontroller på vägarna. Om vi vinner valet på söndag har vi också för avsikt att inrätta en Yrkestrafikinspektion.

Regeringen har också fattat beslut om att ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över ”EU-trailers”. Transportstyrelsen ska bland annat analysera i vilken omfattning dessa är inblandade i olyckor och hur trafiksäkerheten kan förbättras.

Mot oss står en splittrad allians som inte riktigt vet vad den vill och som aldrig ägnat mycket intresse åt den tunga trafiken och yrkesförarnas arbetsvillkor. Och nu är det på riktigt. Under våren 2019 kommer EU besluta om nya regler för yrkestrafiken. Vi kommer bland annat få nya cabotageregler.

Socialdemokraterna vill ha tydliga regler som förhindrar lönedumpning och minskar den osunda konkurrensen vi har idag. Men om det är en borgerlig regering som ska sitta där vid förhandlingsbordet – vad får vi för regler då?

Tror någon att en högerregering kommer stå upp för ordning och reda på våra vägar? Nej, lägg rösten på ett parti som står upp för ordning och reda på våra vägar!

Pia Nilsson (S)
Riksdagens trafikutskott

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-06 12:35
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Socialdemokraterna Valet 2018 Yrkestrafikinspektion