Kreiss-förare körde på fyllan – i bostadsområde

Speditören: ”Vi tar avstånd”

En berusad förare kör in i ett bostadsområde i Norge och orsakar skador. Dragbilen tillhör Kreiss som både branschmedia och dagspress skrivit spaltmeter om när företaget brutit mot olika lagar och direktiv. Eller kört på fyllan mot körriktningen på motorvägen. Helgens fyllekörning leder till uppsagt avtal och avståndstagande.

Proffsläsaren Hans Karlsson uppmärksammar oss på Kreiss senaste fyllekörning som äger rum i Norge, lördagsmorgonen den 22 september. Den berusade dragbilsföraren med en trailer från ColliCare, kör in i ett bostadsområde och orsakar skador.

Hans berättar att ColliCare kör mycket gods för Jula, bland annat med bilar från Kreiss.
– Redan i maj frågade jag på Julas Facebooksida hur de kunde använda speditörer som i sin tur använder underleverantörer som bedriver slavverksamhet, säger han till oss.

I svaret till Hans, bekräftar Jula att ColliCare är deras huvudleverantör och Kreiss en av underleverantörerna. De skriver också att Jula löpande följer upp att deras krav efterlevs och att ColliCare följer alla regler och direktiv samt att ”förarnas avlöningssystem inte är betalning per resa utan på ett på marknaden av alla parter accepterat ersättningssystem”.

Vi kontaktar Julas informationschef Magnus Ljung som även får ta del av ett axplock av artiklar om Kreiss. Hur ser de på att deras gods fraktas av underleverantörer som orsakar sådana rubriker?
− Helgens händelse är mycket olycklig och helt oacceptabelt, säger han. Det är dessutom ett avtalsbrott och som följd av detta, avslutas samarbetet formellt med den berörda underleverantören som vi inte vill förknippas med.

Jula beklagar till de boende i området att de drabbats i samband med helgens händelse.


ColliCare inledde samarbetet
med Kreiss i början av 2017. Har ni inte läst i media om problemen bland annat norska facket har med exempelvis Kreiss löner?
− I de fall vi känner till, har vi kontaktat Kreiss och då fått skriftliga garantier på att korrekt lön betalas ut till chaufförerna, säger Stefan Cederberg, vd på ColliCare i Göteborg.

När Kreiss inte uppfyller de krav som ställs av ColliCare, dras även de med in i det negativa fokuset. Något Kreiss idag blev varse om att ColliCare inte accepterar.

Under samtalet med Stefan Cederberg, bekräftar han information vi strax innan samtalet fått av norska Romerikes Blads chefredaktör, nämligen att ColliCare har sagt upp avtalet med Kreiss.
− Det stämmer, säger han. Kreiss har misslyckats med sin uppgift att uppfylla vårt avtal och jag är innerligt tacksam över att ingen kom till skada i lördags.

ColliCare har idag, med anledning av händelsen, gått ut med ett pressmeddelande. Rubriken lyder: ”Vi accepterar inte avtalsbrott”. Det står vidare att de ”inte vill identifiera sig med detta företag och att hela förloppet är fullständigt oacceptabelt”.

Kreiss beteende skadar ColliCares varumärke, anser Cederberg och i förlängningen även kundernas. I ColliCares avtal finns en nolltolerans mot droger och alkohol i trafiken.

Uppsägningen av avtalet är omedelbar och Kreiss fordon kommer nu att fasas ut efterhand.

Vad vi på tidningen Proffs erfar, är detta första gången en speditör och en godsägare, offentligt och så tydligt, tar avstånd från Kreiss som underleverantör. Vi har ställt frågor även till Kreiss, som inte svarar, men kanske denna händelse manar till eftertanke även hos dem?

Foto: Göran Rosengren, arkiv

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-26 16:41
Kategori: Nyheter
Taggar: ColliCare Jula Kreiss Rattfylleri