Fotograf: BMB Group AB/Facebook

Fordon med körförbud i trafik för GDL

Åkeriet: ?Vi har sålt fordonen till utlandet?

Åkeriet förnekar att deras till utlandet sålda fordon med körförbud, har använts i trafik. Endast ett av dem hamnar av misstag i trafik för GDL när en förare tar fel bil. När Proffs kontaktar åkeriet och GDL, tas fordonet ur trafik för besiktning. Detsamma gäller ytterligare tre av åkeriets sålda fordon.

Redaktionen kontaktas av en person som dagligen finns på och vid riksväg 111 mellan Höganäs och Helsingborg.
– Varje dag möter jag GDL-lastbilar som kör här alla vardagar, säger personen. De kör flera svängar om dagen och ett antal av dem har körförbud då de inte är besiktigade.

Tipset åtföljs av ytterligare information som vi kontrollerar hos Transportstyrelsen där uppgifterna bekräftas.

De fordon tipsaren skickar uppgifter på, ägs av BMB Group AB i Påarp och när Proffs kontrollerar vagnparken som finns registrerad på företaget, visar det sig att tio av företagets cirka femton fordon har körförbud. I övrigt har vare sig Transportstyrelsen eller Skatteverket några anmärkningar på företaget.

När vi under tisdagen kontaktar Bahri Kelmendi som är vd på BMB Group, blir han oroad av det vi berättar.
– De ska inte användas. Vi ändrar inriktning i företaget och har sålt fordonen till utlandet. Samtliga fordon med körförbud står parkerade i väntan på att kunden ska hämta dem, säger han.

Han vill tala med sin bror Basri Kelmendi för att få klarhet. Kanske har de varit iväg och hämtat något chassi, funderar han.

När Kelmendi kommer tillbaka till oss, berättar han att ett misstag skett.
– En av våra förare har av misstag tagit fel fordon och kört med det för GDL den 7 och 8 maj, säger han. Idag tar vi in det fordonet och vidtar åtgärder så att det inte ska hända igen.

Att det endast ska röra sig om ett fordon igår och idag, stämmer inte med den information vi fått till oss. Däremot säger inte informationen på vems uppdrag de andra fordonen som ska ha siktats, har kört på. Fordonen bär emellertid GDL:s logotype.

BMB Group kör för GDL:s räkning. Vi kontaktar Mikael Andersson på GDL i Göteborg. Han kontrollerar åkeriets fordon vi skickar uppgifter på.
– Fordonet som av misstag har använts, kan jag bekräfta rullade igår, men just nu står det ”på besiktning”, säger Andersson.

Ytterligare tre av de sålda fordonen som, enligt Bahri Kelmendi, inte ska rulla i väntan på att bli avhämtade av den internationella kunden, ska också besiktigas idag och imorgon den 9 maj. Dessa tre har inte rullat för GDL, säger Andersson som inte kände till körförbuden. Imorgon kontaktar han BMB Group eftersom det som skett, inte följer GDL:s riktlinjer.

Vår informationslämnare är säker på att han sett åkeriets sålda fordon ute vägen, men detta dementerar Bahri Kelmendi.
– Det är omöjligt, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-08 17:02
Kategori: Nyheter
Taggar: BMB Group AB GDL Körförbud