Fotograf: BMB Group AB/Facebook

Helsingborgs hamn bekräftar:

Flera BMB-fordon med körförbud har använts

GDL: ?Stämmer detta, vidtas åtgärder?

Efter tidningen Proffs artikel om att BMB Groups fordon körts i reguljär trafik trots körförbud, besiktigar åkeriet fyra dragbilar samma dag och dagen efter. Endast fordonet som av misstag körts, blir godkänt samma dag. Fotodokumentation och information från tidigare och nu, gör gällande att fordonen körts trots körförbud över tid, något som åkeriet fortsätter att dementera.

I Proffs artikel som publicerades den 8 maj, säger BMB Groups vd Bahri Kelmendi, att fordonen med körförbud är sålda. Endast ett fordon ska ha körts med körförbud den 8 maj då en förare av misstag tar fel fordon.

Informationen Proffs får, föranleder oss att ta kontakt med Helsingborgs Hamn som registrerar fordons in- och utpassager i hamnen.

Innan de får ta del av den körförbudsrapport som Proffs tidigare har skaffat, och vilka fordon det gäller, får vi av Transportstyrelsen den senaste statusen och hur det ser ut en månad bakåt i tiden från det att Kelmendi nu besiktigat de aktuella fordonen.

Helsingborgs Hamn svarar därefter att de fyra fordonen vi frågar om, har körts efter att deras körförbud trädde i kraft. De har körts på regelbunden, nästan daglig, basis med flera körningar per dag.

Vad beträffar datumen 8-9 maj, var tre av fordonen där flera gånger. Det fordon som av misstag kördes, var där den 8 maj.

Huruvida alla fordonen har kört på GDL:s uppdrag eller ej, kan de inte bekräfta. Då det handlar om bland annat arbetsmiljö, kommer hamnen inte att låta detta passera obemärkt.

Vi frågar återigen åkeriets vd, Bahri Kelmendi, om det faktiskt ändå är så att bilarna körts innan de besiktigats, men han upprepar att det endast rör sig om fordonet som körts av misstag. De andra står stilla i väntan på att den utländske köparen ska hämta dem under sommaren.

Proffs räknar upp de andra fordonen som setts i trafik.
– Det stämmer inte, säger han. De bilar som kör, är besiktigade och påställda.

Det är sant att de nu är besiktigade, ett av dem godkänt och tre ska ombesiktigas. Körförbudet är också hävt. Frågan som kvarstår är hur fordonen använts innan vi uppmärksammade dem i artikeln.

Vi konfronterar Kelmendi med hamnens uppgifter. Han säger att de inte stämmer, men svarar inte på vår fråga om han menar att vi har fått felaktiga uppgifter av hamnen.

Nu får även Mikael Andersson på GDL ta del av hamnens uppgifter. Vem talar sanning? Hamnen, GDL, Kelmendi?
– Svårt att svara på när hamnen säger ett och Kelmendi ett annat, säger han. Vi fick veta att de hade fordon med körförbud och det är nu åtgärdat.

Oavsett så följer händelserna inte alls GDL:s direktiv, tillägger han.

Åkeriet har under de 7-8 år de kört för dem, haft kontroll på sina fordon, säger han vidare. Det som hänt nu, gör Andersson både förvånad, men framför allt mycket arg, över deras bristfälliga rutiner.
– Jag kommer omgående att involvera vår åkarförening ATE och informera dem om detta för att diskutera åtgärder. För åtgärder blir det om det visar sig att det ni säger stämmer, sammanfattar Mikael Andersson.

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-15 18:46
Kategori: Nyheter
Taggar: BMB Group AB GDL Helsingborgs Hamn Körförbud