Fotograf: Bild

Volvo presenterar eldriven sopbil

?Premiär för eldriven lastbil i kommersiell trafik?

Volvo Lastvagnar presenterar nu sin fo?rsta helt eldrivna lastbil i kommersiellt utfo?rande ? Volvo FL Electric fo?r bland annat distribution och soptransporter i stadstrafik. Fo?rsa?ljning och serieproduktion av den nya lastbilen startar redan na?sta a?r.

Detta, säger Volvo Lastvagnar i ett pressmeddelande, ger dem en ta?tposition na?r det ga?ller lo?sningar fo?r elektrifierade godstransporter i sta?der.
– Vi a?r oerho?rt stolta o?ver att presentera den fo?rsta i raden av helelektriska Volvo- lastbilar, redo fo?r regulja?r trafik. Nu go?r vi det mo?jligt fo?r sta?der som efterstra?var en ha?llbar stadsutveckling att dra nytta av de fo?rdelar som elektrifierade lastbilstransporter ger, sa?ger Volvo Lastvagnars vd, Claes Nilsson.

Med ba?ttre luftkvalitet och mindre buller i staden, blir det mo?jligt att planera fo?r bebyggelse och infrastruktur pa? ett friare sa?tt a?n idag, säger Volvo Lastvagnar. Samtidigt kan transporterna effektiviseras.

En eldriven lastbil utan avgasutsla?pp kan anva?ndas i inomhusterminaler och miljo?zoner. Den la?ga ljudniva?n skapar mo?jligheter att utfo?ra fler uppdrag nattetid och da?rmed avlasta gatuna?tet under dagen. Redan idag fo?r Volvokoncernen en dialog med sta?der och kommuner fo?r att se o?ver regleringar och lagstiftning med syfte att mo?jliggo?ra en fo?rflyttning av godstransporter fra?n dagtid till kva?llar och na?tter.

Volvo Lastvagnar säger att det finns ett stort intresse fo?r eldrivna lastbilar pa? marknaden. Ma?nga potentiella kunder har fra?gor kring vilka mo?jligheter den nya tekniken skapar och hur den kan komma att pa?verka deras verksamhet.

Fo?r att go?ra o?verga?ngen trygg och smidig kommer de att erbjuda helhetslo?sningar som utga?r fra?n varje kunds behov av ko?rcykler, lastkapacitet, tillga?nglighet, ra?ckvidd och andra parametrar. En lo?sning kan omfatta allt fra?n ruttanalys och batterioptimering, till servicetja?nster och finansiering. – Volvo Trucks har ocksa? ett va?l utvecklat samarbete med flera leveranto?rer av laddningsutrustning. Ma?let a?r att ge kunderna en ho?g tillga?nglighet och produktivitet, sa?ger Jonas Odermalm, ansvarig fo?r produktstrategi inom medeltunga fordon vid Volvo Lastvagnar.

Det är Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och Renova i Göteborg som satsat på Volvos eldrivna sopbil som kommer att börja köra i centrala Göteborg under hösten.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-12 11:08
Kategori: Nyheter
Taggar: El Göteborg Göteborgs stad Kretslopp och vatten Renova sopbil Volvo Lastvagnar