Bild

Sänkt vägavgift för gröna lastbilar i England

?Djupt orättvist, säger branschföreträdare?

Brittiska, renare lastbilar ska få 10 procents rabatt på vägavgiften från och med nästa år. Det är en del av den brittiska regeringens arbete med att förbättra luftkvaliteten.

Från och med februari 2019, betalar lastbilar som uppfyller utsläppsnormerna för Euro-6 ett lägre pris, medan Euro-5 och äldre lastbilar kommer att drabbas av en avgiftshöjning på 20 procent.

Ändringarna är resultatet av ett samråd under förra året med uppgift att reformera lastbilsavgiften. Ett antal idéer och förslag har kommit upp, däribland ruttoptimering, läser vi i Motor Transport.

När förändringen träder i kraft, säger regeringen att mer än hälften av de brittiska lastbilarna kommer att gagnas av de lägre avgifterna. På sikt kommer allt fler att gagnas då nyare fordon anskaffas.

Vägminister Jesse Norman säger att regeringen har åtagit sig att förbättra den luft vi andas och att leverera en grön revolution inom transporter. Lastbilar står för en femtedel av de skadliga kväveoxidutsläppen från fordon i Storbritannien, men kör endast 5 procent av den totala sträckan.
– Det är därför vi ändrar lastbilsavgiften för att uppmuntra företagen att byta ut de mest förorenande lastbilarna till förmån för de allra renaste, sammanfattar han.

Road Haulage Association, RHA, säger att regeringens åtgärd är mycket orättvis och kommer att drabba mer än 56 procent av transportörerna negativt.
– Lastbilsbranschen har gjort stora framsteg när det gäller teknik för renare luft, men regeringen har gjort det tydligt att de vare sig erkänner framstegen eller har för avsikt att stötta vidare utveckling, säger vd Richard Burnett på RHA.
Han tillägger att alla vill ha ren luft, men ogillar att regeringen använder detta för att klämma ännu mer pengar ur en redan pressad bransch.

Freight Transport Association, FTA, konstaterar att lastbilar under årtionden ständigt blivit renare och nu riskerar regeringens förslag att slå ut de mindre åkerierna enkom för en tillfällig vinst på luftkvaliteten och de menar att regeringen missat målet med sitt förslag.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-13 11:19
Kategori: Nyheter
Taggar: FTA Grön revolution Motor Transport Rabatt RHA Storbritannien Utsläpp Vägavgift