Oproffsig bärgning leder till olycka

?Ärendet läggs ner i brist på bevis?

Bärgningen av det estniska linkekipaget slutar med en olycka som kunde blivit mycket allvarlig. Föraren misstänks för vårdslöshet i trafik, men det går inte att bevisa. Någon misstanke mot bärgningsföraren har inte förelegat. Ärendet blir ännu ett i raden som läggs ner i brist på bevis.

Kvällen den 5 februari i år, havererar ett linkekipage och en estnisk bärgare kallas till platsen. E20 vid Finnerödja är en skyddsklassad väg, men aktuell bärgare omfattas inte av kravet på TMA. När bärgaren väljer att, trots kapacitet, endast dra bort dragbilen och lämna det mörklagda släpet kvar, är olyckan ett faktum.

Polisinspektör Lars-Ove Bergström utreder ärendet och anser, efter att undersökningar gjorts, att ett tungt ansvar vilar på bärgningsföretaget.
– När bärgaren tar över, är det dennes ansvar att det sker på ett trafiksäkert sätt, men min uppfattning är att så inte är fallet, säger han.
Således är det inte dragbilschauffören som ska misstänkas för vårdslöshet i trafik, anser han.

Bergström beskriver bärgningsförfarandet som oprofessionellt.
– Jag kan inte förstå varför han inte drar bort hela ekipaget till vändplatsen, säger han. Detta och att jag ser bärgningsföretaget som vållande, har jag varit tydlig med i mina samtal med åklagaren.

Den 4 april kommer beskedet att ärendet läggs ner och vi läser i åklagarens beslut följande: ”Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt”.

Det står även: ”Det går inte att bevisa att den misstänkte har visat sådan oaktsamhet (vårdslöshet) som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt”.

Vi har flera gånger tidigare skrivit om ärenden som omfattar utländska ekipage som läggs ner med samma motivering och då fått förklaringen att om exempelvis ett utländskt företag ska höras, är det förknippat med bland annat åklagarbeslut, översättningar och – kostnader.

Det är förundersökningsledare kammaråklagare Åsa Hiding som fattar beslutet att lägga ner ärendet. Hon förtydligar att det som läggs ner, är misstankarna mot linkekipagets förare.
– Det kunde inte bevisas att han agerat vårdslöst, säger hon. För att fällas måste hans agerande handla om oaktsamhet och det kunde inte bevisas.
Någon misstanke mot bärgningsföraren har inte förelegat för prövning hos dem och därför har han inte heller inte hörts.

Hypotetisk kan frågan ställas om huruvida denne framkallat fara för annan när han lämnade släpet kvar. Generellt, säger Hiding, är att om en person utomlands ska höras, kan situationen uppstå att kostnaden för utredningen överstiger straffvärdet.
– Om utsikterna att få en fällande dom dessutom är små, måste en proportionalitetsbedömning göras, sammanfattar Åsa Hiding.

Kvar står Daniel Karlssons Transport AB som undrar varför andra länders lagstiftning gäller alla, i motsats till den svenska. Och varför går pengar så ofta före rättvisan?
– Det känns fruktansvärt tråkigt att vi inte är lika inför lagen. Det handlar om två EU-länder. Ska vi inte kunna kommunicera med varandra på ett enkelt sätt, frågar sig Daniel Karlsson.

Daniel Karlssons lastbil går inte att rädda utan ersätts med en ny. Totalt landar åkeriets kostnader på cirka 300 000 kronor. De som utretts för olyckan, går helt skadefria.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-11 18:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Bärgare DSV Linkekipage Nerlagt örebro Polis utländska