Fotograf: Bild

Trafikverket har utrett skånska E6

?Vill se utökat omkörningsförbud för lastbilar?

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie belyser åtgärder för att minska störningar och stopp samt öka restidernas förutsägbarhet. Inte minst på den stora pulsådern E6 genom Skåne. De vill även utreda ett utökat omkörningsförbud för lastbilar mellan Helsingborg och Trelleborg.

E6 genom Skåne är viktig för pendlare, men även för näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och omfattande godstrafik från Trelleborgs hamn. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie belyser åtgärder för att minska störningar.

De föreslår att vägen görs mer intelligent och att den ska kunna kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar. Variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100 km/h bör övervägas på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge och Helsingborg.

Ett annat förslag är att omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.

Jack Bårström är regional samhällsplanerare på Trafikverket i Region Syd och säger att de håller på och prioriterar vilka åtgärder de ska gå vidare med i första hand.
– Bland annat tittar vi på ett smart it-system, så kallat ITS, Intelligent Transportation System, som ska kunna sköta både variabla hastigheter och övriga viktiga meddelanden till trafikanterna, säger han. Vi tror mer på variabla hastighetsanpassningar efter behov, än generella sänkningar.

De vill också utreda ett utökat omkörningsförbud för lastbilar, något som skulle ge ett bättre flöde för alla, menar Bårström. Även för godstrafiken.
– Helst skulle jag se ett sådant förbud på en längre sträcka, till exempel mellan Helsingborg och Trelleborg. Det är Länsstyrelsen som beslutar om detta, men vi ska göra en ansökan, avrundar Jag

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-16 11:31
Kategori: Nyheter
Taggar: E6 Extra körfält It Lastbilar Omkörningsförbud