Scania fick flest patent godkända under 2017

Scania uppvisar återigen en hög innovativ förmåga genom det stora antalet patentansökningar och godkända patent. Under 2017 registrerade Scania 243 patentansökningar hos Patent- och registreringsverket, mer än något annat svenskt företag. Under förra året fick Scania hela 295 patent godkända, överlägset mest i Sverige.

Antalet patent ger en indikation på den utveckling som just nu pågår inom fordonsbranschen. Samtidigt är det ett tecken på att Scania inte har tänkt att hamna i bakvattnet vad gäller framtida transportlösningar och fordonsfunktioner.

Den övervägande delen av Scanias patentansökningar avser styrsystem för fordon, med tonvikt på förbättrade funktioner för farthållning samt växlingsstrategier. En fjärdedel av ansökningarna gäller uppkopplade och självkörande fordon.
– Vi gjorde stora framsteg under 2017 och under 2018 fortsätter vi att utforska de enorma möjligheter digitalisering och big data ger, säger Claes Erixon, ansvarig för forskning och utveckling på Scania.

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-11 13:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsutveckling Företagsnyheter Patent Scania