Freja och Donalds överens – fakturan betalas

Bärgningen av Frejas ekipage leder till att bärgningsföretaget åberopar retentionsrätten och initialt är Freja inte alls nöjda med situationen och tonläget är stramt. Nu har Freja samlat information om händelsen vilket leder till att de betalar det fulla beloppet.

Ett ekipage från danska Freja kör av E6 i höjd med Flädie. Lasten som helt saknar spännband, ramlar runt och ut ur trailern och hamnar delvis i dieseln som läcker ur tanken. Inte bara bärgningen av lastbilen, men även av godset som ligger utspritt, bidrar till en omständlig och tidskrävande bärgning som kräver insatser av externa resurser.

Eftersom diesel läcker, kallar såväl polis som räddningstjänst in bärgning skyndsamt och till platsen kommer Donalds Bilbärgning. Ekipaget och godset låses sedan in och Donalds åberopar retentionsrätten för att vara säker på att få betalt.

När Proffs kontaktar Freja, säger vd Ulrik Rasmussen att de behöver tid att samla in relevanta fakta innan de vill kommentera händelsen. Han hinner emellertid inte återkomma innan vi ett dygn senare publicerar vår första text.

Vd Ulrik Rasmussen återkommer den 16 mars i ämnet, efter att ha fått in alla fakta han behöver.
– Jag kan meddela att vi kommer att betala fakturan, säger han. Den information jag inhämtat, gör det klart att det var nödvändigt med en snabb bärgning och att det inte heller hade varit rimligt att längre än nödvändigt stoppa trafiken på E6/E20.

Donald Pilblad på Donalds Bilbärgning är också mycket nöjd och uppskattar Rasmussens sätt att hantera ärendet på.
– Han ringde redan i torsdags med goda nyheter, men då fanns fortfarande frågetecken kring vad vi ska göra med den skadade lasten, säger Donald.

Allt får emellertid sin lösning dagen efter, på fredagen, då man når en uppgörelse som innebär att såväl åkeriet som Freja får betala delar samt att ett danskt försäkringsbolag också går in med ersättning. Slutet gott, allting gott, när hela det begärda beloppet på fakturan betalas.

 

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-20 16:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Assistancekåren Donalds Bilbärgning AB Freja Retetionsrätten