Företag varnar för kostnadsexplosion av lastbilsmaut

De tyska transport- och logistikföretagen förväntar sig en regional expansion av lastbilstullar, så kallad maut, på ytterligare 40 000 kilometer motorväg den 1 juli 2018. Det kommer att öka kostnaderna för vägtransporter med upp till två miljarder euro årligen. Detta säger ett flertal tunga transportorganisationer i ett gemensamt uttalande till den tyska lastbilstidningen Trucker.

De klargör även att utvidgningen av mauten kan komma att påverka frakt- och konsumentpriserna. Lastbilar ska alltså finansiera transportinfrastrukturen genom en punktskatt, säger de.

Organisationerna uttrycker att de välkomnar regeringens engagemang för enhetliga avgifter på motorvägar och andra statliga vägar då det bidrar till att transportföretagen kan vara transparenta i sina kostnadsförslag till kunderna. Det minskar också nackdelarna för landsbygden.

Slutligen skulle omvägar normalt leda till betydande förseningar, vilket skulle överkompensera de ekonomiska fördelarna. Det ligger inte i logistikkundernas intresse.

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-28 14:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Maut Tyskland