Reserverade ”bensinpengar” ett sätt att öka bankernas likviditet?

Plötsligt ökar likviditeten hos kortutställarna när det i samband med tankningar reserveras, eller rättare sagt "lånas", ett belopp som överstiger det kunden nyttjar. Må så vara endast för en kort stund, men med otaliga tankningar under bara ett dygn, en vecka eller ett år, blir summan ansenlig och ständig.

Marcus i Trelleborg kör saltbil i Malmö och när han skulle köra till sitt jobb, tankade han bilen på Circle K. Tankningen hamnade i dagspressen.

Händelsen innebar att allmänheten fick kunskap om att från och med den 1 februari 2018, reserverar Circle K ett belopp på 1500 kronor när man tankar med kort. Ett högre belopp än vad Marcus tankar för. Inte heller släpptes reservationen när han tankat klart.

Circle K är inte ensamma om förfarandet varför det som kund finns anledning att fråga just sitt bensinbolag. De som kräver reservationen är enligt Circle K i artikeln Visa, Mastercard och bankerna.

Även OKQ8 reserverar pengar nu.
– För att vi ska kunna ta emot Mastercard och Visakort på våra stationer, måste vi följa deras regelverk, svarar Jesper Kansbod på kommunikationen. Det är den kortutgivande banken som gör reservationen och bestämmer beloppet. Däremot görs ingen reservation om kunder använder kort utgivet av OKQ8.

När kunden tankat klart, släpps reservationen om kortutgivande bank följer Visa och Mastercards riktlinjer, säger han. Om så inte sker, ska kunden ta kontakt med den kortutgivande banken.

När vi frågar efter vilket lagstöd det finns för detta, hänvisar han åter till kortutgivande bank.

Vi vänder oss till två banker, Swedbank och SEB. Swedbank säger att de inte reserverar ett högre belopp än det kunden tankar för oavsett om kortet har kredit eller inte.
– Det fungerar som vid ett vanligt kortköp i butik, säger Josefine Uppling kommunikationschef. Vi gör en saldokontroll och reserverar det belopp man handlar för. Vare sig mer eller mindre.

SEB är Circle K:s bank och Frank Hojem berättar att förfarandet grundar sig på ett internationellt regelverk om hantering av bensinköp i obemannad miljö som gäller alla kortutgivare. Det är en global standard med goda erfarenheter av förfarandet, säger han. När tankningen är klar, ersätts reservationen med det faktiska beloppet.

Ni säger att det ska skydda kunden mot övertrassering, men varför gäller det endast vid bensinköp och inte exempelvis långtidsparkering?
– Vi skyddar alltid kortköp oavsett bransch, svarar han. Vid kortköp på bensinstationer vid obemannade pumpar är dock skillnaden att det på förhand inte går att veta det exakta beloppet som kunden väljer att tanka för.

Svaret väcker följdfrågan om det går att förutse kostnaden för långtidsparkering. Men svar på den frågan fick vi inte.

På frågan om de själva inte ifrågasatt det internationella beslutet, får vi inte heller något svar på och vi undrar istället om de anser det är rimligt att, i synnerhet, mindre bemedlade kunder ska hamna i en situation då deras sista kronor riskerar fastna i ett system som uppenbarligen har brister och som i det aktuella fallet ledde till att en kund fick sina pengar låsta under en helg.
– Vid problem finns en jourtelefon dygnet runt, svarar Frank Hojem på SEB.

SEB hänvisar till ett internationellt regelverk som vi vill ta del av. Var finner vi det?
– Jag tänker att det är bäst att ni vänder er till Mastercard eller Visa för frågor kring standarden och om ni vill ta del av den, avslutar Frank Hojem på SEB.

SEB kan, eller vill inte, inte skicka oss det regelverk reservationerna baseras på och svarar inte på om de har, eller inte har, ifrågasatt det.

Mot bakgrund av detta, måste frågan bli om de alls läst regelverket eller om syftet med reservationerna är just mer pengar in och en ökad likviditet byggt på pengar som man lånar av kunderna.
– När jag ansöker om ett Mastercard eller VISA så gör ju kortutgivaren en kreditkontroll på mig. Att jag fått kortet bör ju betyda att jag är kreditvärdig. Jag har därför svårt för att köpa de här ganska kryptiska och svävande svaren, kommenterar tidningen Proffs chefredaktör, Göran Rosengren.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-09 17:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Circle K Ekonomi Kreditkort Mastercard OKQ8 Reservation Visa