Den rumänske lastbilen havererade i korsningen. Det blev en lång historia innan den slutligen kunde tas därifrån.Fotograf: Läsarbild

Inställda bussar och långa köer efter lastbilshaveri

VOS: ?Våra förare har procedurer att följa?

Den rumänske dragbilen havererar tidigt på förmiddagen. Polisen kommer till platsen på eftermiddagen och bedömer att ekipaget inte utgör någon trafikfara och får stå kvar. Chauffören talar om att en egen bärgare är beställd, men det visar sig inte stämma. När ekipaget bärgas, har en hel dag förflutit kantat av stora trafikstörningar och omlagda samt inställda bussturer. Åter lyfts frågan om krav på betalningsförmåga, alternativt en bärgningsförsäkring för gästande ekipage.

Händelsen utspelar sig på E22 i en trafikljusreglerad korsning i Söderköping. Polisen kommer till platsen strax innan 16.00 och får veta att chaufförens chef beställt en egen bärgare, något som ska visa sig inte stämma.

Trafikstörningarna är stora under eftermiddagen med köer på mellan tre till fyra kilometer och Östgötatrafiken tvingas lägga om vissa rutter under eftermiddagen samt ställa in andra.

Att lägga om rutter är inte gjort i en handvändning, säger trafikoperativ chef Mattias Näsström. Om en tur blir väldigt försenad, sprider det sig ganska länge, säger han. I vissa fall måste de erbjuda kunder taxi som ersättningsresa. Det är också problem med hållplatser. Kostnader som uppstår får de själva stå för.
– Utsikterna att få tillbaka sådana via åkeriets försäkringsbolag är ganska små, tror Näsström som gärna hade sett att polisen fått större befogenheter att flytta fordon som står i vägen även om de inte utgör en trafikfara.

Är det rimligt att tillåta ett ekipage stå så länge i väntan på en egen bärgare, frågar vi polisen?
– Polisen har att följa lagar och regler som vår riksdag har beslutat och gör ingen skillnad på vilket land fordonet hör hemma i, svarar poliskommunikatör Björn Öberg i Region Öst. Fordon som står trafikfarligt kan polisen flytta på och då kortast möjliga sträcka.

Att åkerier beställer egna bärgare som tar längre tid att rekvirera än om man använder närmaste assistans, förekommer av olika anledningar. Ibland går det inte bra. Betalningsgaranti är en sådan och den vill svenska bärgare ha.

Vi skapar ett svenskt exempel med ett åkeri från Umeå som havererar i Malmö och står i vägen på samma sätt utan att vara trafikfarligt. Åkaren ringer en god vän med bärgningsbil i Umeå och ber honom komma ner och hämta ekipaget. Skulle det gå för sig utan att ens få parkeringsböter?
– Den frågan har jag inget bra svar på, säger Öberg och hänvisar vidare till poliserna som varit på plats, men dem lyckas Proffs inte nå idag.

Kommunikationsansvarige Henk-Jan van der Molen på Vos Logistics berättar att dragaren fått fel på växellådan. Händelsen rapporterades in och åtgärder vidtogs, säger han.

Varför det tog så lång tid, känner han inte till.
– Våra förare har procedurer att följa när sådant händer och vi har serviceavtal för alla våra lastbilar i hela Europa, säger han.

Assistancekåren Norrköping berättar vidare. Initialt ringdes Scanias jourbil ut till bilen, men först vid 16-tiden. Det angavs att ekipaget stod inne på bensinstationen. Det stämde inte. E22 är skyddsklassad och kräver TMA-bil.

Vid 17.15 ringer Scania Assistans in bärgare som är på plats 18.00 tillsammans med en TMA-bil.
– Någon egen bärgare var inte beställd utan killen har legat under bilen med benen ute på vägbanan i fyra, fem timmar och försökt reparera själv, säger bärgaren.

Betalningsgarantin ställdes av Scania. Numera kan även Trafikförsäkringsföreningen, TFF, gå in och ta den första kostnaden. Hur tänker du kring utländska ekipage som saknar betalningsförmåga?
– En önskan är att kräva att alla utländska ekipage ska ha ett konto med exempelvis 10 000 kronor låsta för eventuella haverier utmed vägarna. Fast det kräver ett politiskt beslut som säkert aldrig kommer att införas. Var bland annat därför TFF-metoden tillkom, sammanfattar han.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-26 17:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonshaveri Polisen Söderköping Trafikkaos Vos Logistics