Fotograf: Postnord

Paketleverans till din Volvo - men...

Vems är ansvaret när Postnord öppnar din bil?

In-Car Delivery innebär att en främmande chaufför kan öppna en lika främmande persons privata fordon för att leverera ett paket. Men vem ansvarar för om något händer under leveransen, om till exempel kundens bil skadas eller något anmäls stulet ur densamma?
Frågorna är relevanta men uppenbarligen inte helt enkla att besvara.

In-Car Delivery är en leveranslösning där Volvo Cars står bakom utvecklingen av konceptet och tekniken bakom tjänsten. De har under det arbetet haft ett nära samarbete med Postnord.

Är din Volvo nyare än 1999 års modell, kan du använda tjänsten. Du beställer varan på nätet och får den levererad direkt in i din bil av en chaufför som ges en temporär, digital nyckel som öppnar bakluckan och sidodörrarna på din bil utan att du är närvarande. Det registreras digitalt vilken förare som öppnat och när.

Vi börjar med ett kundperspektiv och eftersom tjänsten inte kräver en Volviaförsäkring, kontaktar vi ett antal försäkringsbolag och frågar om de ersätter stölder ur fordonet även om en främmande person givits tillgång att öppna det.

Utan referensfall, säger majoriteten av dem att det inte är självklart att få ut ersättning under sådana förhållanden och att man måste ta reda på vad som gäller för oaktsamhet i den egna försäkringen. Varan som levereras omgärdas dock av en omfattande försäkring hos Volvia och har man sin bil i samma bolag, är denna tjänst nära nog riskfri, även för budet.
– För bilägare med bilförsäkring i annat bolag har vi inget åtagande att ersätta stöldskador som inte omfattas av In-Car-Delivery-försäkringsskyddet, säger man på Volvia. Det blir upp till respektive försäkringsbolag att bedöma.

Volvia förstår att chauffören kan uppleva att de sätts i en svår situation om något sådant skulle ske.

Låt oss måla upp ett värsta scenario där en kund sysslar med försäkringsbedrägeri och själv avlägsnar utrustning ur sin bil, beställer en leverans, budet öppnar endast bakluckan och lägger paketet där. Kunden anmäler sedan budet för stöld, men denne nekar. Hur blir det med ersättningen.
– Om utredningen visar att det är föraren som stulit i samband med leverans, kommer bilägaren att få ersättning från vår bilförsäkring, säger man på Volvia. Leverantörens ansvarsförsäkring får därmed ersätta bilägaren.

Om utredningen visar att stölden utförts av någon annan än kunden eller föraren, betalas ersättning ut från bilägarens bilförsäkring enligt gällande villkor. Detta är en ny tjänst och ny teknik tillkommer i bilarna som öppnar upp för ytterligare nya tjänster som skapar mervärde för bilägarna, säger man.
– Vi kommer med stor sannolikhet se framtagande av specifika försäkringslösningar och anpassningar av ”vanliga” bilförsäkringar för att möta teknik- och tjänsteutvecklingen, avrundar Volvia.

Angående förarens skydd mot anklagelser, hänvisar man till att speditörernas anställdas skydd hanteras inom ramen för leverantörernas egna ansvarsförsäkringar.

Vi ställer liknande frågor till Postnord som kört dessa leveranser i cirka två års tid utan incidenter. Vi undrar om det är rimligt att en förare ska riskera anklagas för stöld eller skadegörelse och sedan behöva bevisa sin oskuld.
– Leveranser med digitala lås är fortfarande under utveckling hos oss, säger man. Vi tittar på olika leveransalternativ där digitala lås kan vara aktuella och väger in alla typer av risker och möjligheter kopplat till utvecklingen. 

De rekommenderar alltid kunderna att oavsett tillfälle inte låta värdesaker ligga kvar i fordonet. De tar även upp att det finns exempel på logistikföretag som, i framtiden, ser att kameror kan spela en roll för dokumentation av leveransögonblicket för att förhindra oklarheter både för föraren och kunden.
– Men där är vi inte ännu, säger Postnord.

När vi ringer supporten för tjänsten, berättar han att det endast är särskilda förare som får köra dessa leveranser och att de har särskild utbildning.
– Det är dedikerade chaufförer som utför leveranserna i Postnord, säger man.

De är utbildade i teknologin för att hitta, låsa upp, öppna, stänga samt låsa en Volvo i samband med leverans och Volvo Cars kräver att de har genomgått utbildningen, säger man. Enligt supporten kan ni även anlita underleverantörer. Hur garanterar ni att deras förare har utbildningen?
– Leverans med digital nyckel kan endast ske av dedikerad, utbildad chaufför som tilldelats erforderlig utrustning och gränssnitt för utförande. Detta gäller även för kontrakterade underleverantörer och Postnord tar alltid ansvar för alla leveranser som utförs i vår regi, sammanfattar Postnord.

När vi ställer frågor kring tjänsten, inte minst förarens rättssäkerhet, handlar svaren ändå mest om försäkringarna som skyddar varan. Genom Volvia har den ett kraftfullt skydd och likaså den kund som har sin bil försäkrad i samma bolag. Lika vattentätt ter sig ännu inte chaufförens situation då det kan komma att handla om ord mot ord om något går fel och hur utkomsten av en sådan batalj blir, vet så klart inget om förrän något sker.

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-27 17:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Ansvarsfrågor Försäkringar In-Car Delivery PostNord Volvo Cars