Nya vägmärken från 1 december. A41 varnar för olycka, T25 anger servering eller restaurang som är öppen dygnet runt och H 28 anger husbilsplats.

Nytt vägmärke varnar för trafikolycka

Nu kommer ett nytt vägmärke som varnar för olycka. Regeringen har beslutat om flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit fram nya vägmärken. Allt för skapa tydliga och tillgängliga regler för trafikanter och myndigheter.

Förutom nya vägmärken får andra ny betydelse och går från att vara tilläggstavlor till att bli vägmärken. Några symboler övergår till att vara vägmärken.

Vägmärke A41, varning för olycka, är helt nytt.
– Varningsmärket visar en vält bil. Det ger en snabbare förståelse än text. Generellt är symboler lättare att avläsa även för den som inte kan svenska, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har även tagit fram ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar: H28 Husbilsplats. I dag finns endast en allmän skylt för camping- eller husvagnsplatser. Det nya märket gör det möjligt att utmärka att en campingplats bara erbjuder platser för husbilar. Det införs också en symbol för personbil klass II.

Det är regeringen som beslutat om ändringar i olika förordningar, bland annat i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och vägmärkesförordningen (2007:90).

Lagarna träder i kraft 1 december 2017.

Beslutet innebär också:
– Två nya så kallade anvisningsmärken införs: C45 Särskild bestämmelser för stannade och parkering. E30 Särskilda bestämmelser för parkering. Dessa märken förenklar utformningen av parkeringsbestämmelserna.
– Högsta tillåtna hastighet för viss bärgning höjs till 80 kilometer/timmen. Gäller fordon som är särskilt inrättade för bärgning.
– Märkena G11 Färja och G12 Personfärja var tidigare placerat i gruppen symboler. Dessa har nu blivit egna vägmärken. 

Fotnot:
Transportstyrelsen har i sitt pressmeddelande inte bifogat bilder på vägmärkena C45, E30, G11 och G12. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-03 08:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Lagändringar Trafikförordningen Transportstyrelsen Vägmärken Vägmärkesförordningen Vägtrafikdefinitioner