Bussen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.

Bussförare utan YKB kan kosta 50 000

Två bussar från Top Tourist ApS, filial Sverige, ertappades med att utföra persontransporter med förare som saknade yrkeskompetensbevis. Ärendena har hamnat hos kammaråklagare Mikael Bäckström i Östersund.

Två utlandsregistrerade bussar från Top Tourist ApS, filial Sverige, med adress i Helsingborg, ertappades med att utföra persontransporter på vägar i Sverige, bland annat i Kristianstad där de sedermera stoppades med bara ett par veckors mellanrum. Bilinspektör Rune Persson kunde vid båda tillfällena konstatera att de båda serbiska förarna saknade erforderligt yrkeskompetensbevis, YKB.

Företagets vd är bosatt på samma adress som filialen i Helsingborg och man har hållit förhör med honom om omständigheterna i samband med transporten samt vilka rutiner företaget har då de anlitar förare. Han har fått möjligheten att förklara varför det inte handlar om oaktsamhet från företagets sida och att man gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten.

Åklagare Bäckström har emellertid beslutat att föra talan om företagsbot och yrkar på att Tingsrätten ska ålägga bolaget att betala en företagsbot om 50 000 kronor då han anser att företaget inte gjort vad som krävs för att undvika brottsligheten då man uppsåtligen eller av oaktsamhet, anlitat förare som saknat YKB.

Tillbaka till bilinspektör Persson som säger att ett förartillstånd är likställt med ett YKB och pekar sedan på något han tycker ter sig udda.
– Det som skiljer EG 1072, godsförordningen och EG 1073, bussförordningen, är att det i 1073 inte står inskrivet hur företagen kan använda förare från icke EG-land, säger han. Det vill säga, att man inte kan framföra en EU-registrerad buss på förartillstånd utan att vara EU-medborgare.

Top Tourist ApS, filial Sverige önskar dansk försvarare som man namnger senare.

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-06 17:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Buss Företagsböter YKB