Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Tommy Holl, arkiv

TLV och Lots inleder samarbete

TLV (TimmerLogistikVäst) och Lots förstärker varandra när Simon Simonsson, vd på TLV, får ansvaret för Lots verksamhet inom skogslogistik. Lots uppnår därmed den volym av kunder och transporter som behövs för att kunna fortsätta utveckla de metoder och verktyg som ska stötta effektiviseringen av logistiken i hela kedjan ytterligare.

– Vi på Lots är mycket glada att vi kunnat knyta TLV till oss. De tillför kunnande, erfarenhet och kontakter inom skogsnäringen och vi frigör resurser för vår fortsatta utveckling globalt samt för flödesoptimering hos våra kunder tillsammans med våra samarbetspartners, säger Lots vd Martin Lewerth, som ser framför sig hur Lots nu kan driva förändringsarbetet inom skogens transportlogistik än mer effektivt.

– För oss på TLV är det ett naturligt steg att ta. Vi har vuxit till en storlek där vi är redo att ta nästa steg. Hos Lots får vi tillgång till kompetens och system inom logistik som vi inte har och samtidigt har vi med oss kompetens inom skogsnäring som de behöver förstärka, säger Simon Simonsson.

För TLV innebär samgåendet inga större förändringar. De fortsätter som förut med samma åkerier och befintliga kunder. Verksamheten leds från transportledningscentralen i Åmål. Skillnaden blir att bolagen tillsammans får bättre förutsättningar att utveckla verksamheten inom skogsindustrin i Sverige och att effektivisera befintliga logistikflöden.
– Efter samgåendet får vi den volym som behövs för att kunna fortsätta utveckla våra metoder och verktyg. De underlättar vår globala verksamhet och fokus på åkerinära tjänster, säger Lots VD Martin Lewerth.

Lots fortsätter att erbjuda konsulttjänster inom flödesoptimering och att operativt driva system tillsammans med åkerier och deras kunder. Den verksamheten är fokuserad till Mellansverige där samarbetet mellan kunder, åkare och Lots visat sig fungera väl, skriver Lots i ett pressmeddelande.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-04 15:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Flödesoptimering Företagsnyheter LOTS Skogslogistik Timmerbilar TLV