Handhavandefel med färdskrivaren, för långt ekipage och fordonet ej anmält på trafiktillstånd. Ägaren menar dock att han har för avsikt att göra allting rätt.Fotograf: Henrik Sjögren

För lång och utan tillstånd – ”Strävar efter att göra allt på rätt sätt”

Handhavandefel med färdskrivaren, för långt ekipage och fordonet ej anmält på trafiktillstånd. Det blev resultatet av polisens kontroll av ett fordon i Stockholm igår. Ägaren hävdar att han gjort allt rätt ? men ändå har det blivit fel.

På eftermiddagen den 19 oktober väckte en fordonskombination polisens intresse och man bestämde sig för att göra en kontroll. Ekipaget som var på väg norrut på E4 genom Stockholm, eskorterades av motorvägen i höjd med Järva Krog och vidare in på Polishögskolans område.

Vi talar med polisinspektör Henrik Sjögren.
– Det var längden i förhållande till kombinationen som påkallade vår uppmärksamhet, säger han. Ekipaget mätte 24,25 meter och för den längden krävs en dolly, vilket inte fanns.

Det visade sig sedan att lastbilen inte heller var anmäld i yrkesmässig trafik och att föraren i färdskrivaren angivit Europeiska Unionen som startland istället för Sverige. Överträdelserna renderade i böter för såväl föraren som åkeriet. På grund av en trafikolycka, måste polisen snart lämna platsen.
– Jag fick information om att ekipaget eskorterats ut från området, att dragstången på plats kortades samt att åkeriet fick besked på att fordonet inte fick köras innan det anmälts på ett trafiktillstånd, sammanfattar Henrik Sjögren.

Vi kontaktar Johnny Sved Transport AB som äger lastbilen och frågar varför de kör utan trafiktillstånd, men där hävdar man att de visst har anmält fordonet.
– Det är månader sedan jag anmälde detta och ett fordon till på mitt trafiktillstånd, säger Johnny. Jag vet inte vad det är som inte fungerar.

Åkeriet har tillstånd för sex fordon, men utnyttjar endast två varför det inte är där problemet ligger. Johnny berättar att ett annat fordon han har sålt och avanmält, av någon anledning fortfarande står kvar med honom som ägare hos Transportstyrelsen.
– Jag förstår inte varför det inte fungerar och jag tycker det är bekymmersamt eftersom jag strävar efter att göra allt på rätt sätt, säger han.

När vi frågar Transportstyrelsen om de kanske har missat något, gör de en grundlig genomgång av den aktuella bilen samt ytterligare två fordon som figurerat i samtalet med åkeriet, men lyckas inte hitta något som bekräftar åkeriets utsaga.
– Jag kommer att se till att allt blir ordnat idag, sammanfattar åkeriägare Johnny.

Det aktuella fordonet i artikeln körde vid tillfället för Förlängda Armen Åkeri AB, Farmen. Under uppstarten hade även Farmen liknande problem med de egna fordonen, men de felaktigheterna har man åtgärdat och ska inte blandas ihop med gårdagens händelse, understryker vd Johnny Wallman.
– Detta fordon är inte vårt och har rullat in utan att passera vårt register över bilar som rullar med uppdrag från oss, säger han. Åkeriet som sådant finns dock med i vårt register. 

Att det var längre än tillåtet har sin förklaring i att det aktuella åkeriet haft släpet hos billeverantören för att korta ner det, men uppenbarligen inte tillräckligt, kanske för att skydda aggregatet som lätt tar i vid svårare tillbackningar, säger han.

Farmen kontrollerar nya åkerier och fyra gånger om året kontrolleras samtliga anslutna åkerier för att upptäcka felaktigheter. De gör även regelbundna kontroller av att fordonen är registrerade för godstrafik.
– Vi ser fram emot första kvartalet 2018 då även denna tjänst skall kunna nyttjas i BKY-tjänsten vi är anslutna till, säger han.

Redan idag använder man BKY för att på dygnsbasis fånga upp om någon förändring skett i chaufförers behörigheter. Hur ser du på ansvarsfrågan gällande gårdagens händelse?
– Ansvaret för ekipaget som stoppades igår är så klart åkeriets och chaufförens, avslutar Johnny Wallman.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-20 17:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Farmen Johnny Sved Transport AB Stockholm Trafikpolisen