Asien och Sydamerika nästa för LOTS

Mer effektiv och hållbar logistik blir allt viktigare inom såväl transportbranschen som inom andra branscher. Mer effektiva logistikflöden bäddar för bättre lönsamhet och minskad klimatpåverkan för åkerier. Som en del i utvecklingen mot hållbara transportlösningar har Scania etablerat bolaget Lots Group, som nu expanderar mot Asien och Sydamerika.

I ett pressmeddelande läser vi att Scania sedan tidigare erbjuder digitala tjänster för optimering och stöd för kunders specifika transportflöden. Med Lots Group tas ytterligare ett steg som inbegriper optimering av flöden i hela logistikkedjan.
– Vi är övertygade om att transportbranschen står inför en stor förändring, säger Henrik Henriksson, vd och koncernchef, Scania.

– Vi vill gå igenom den förändringen i nära samarbete med våra kunder och deras kunder för att få bättre lösningar inom såväl transport som logistik och genom att kombinera erfarenheter från Scania med åkeriernas lokal- och branschkännedom, kan Lots Group åstadkomma ett mer effektivt råvaruflöde,

Ett jämnare och säkrare flöde genom hela kedjan från råvara till färdig produkt ger högre effektivitet, skriver man och det ger också åkerierna en ökad nyttjandegrad av sina fordon och därmed ökad intjäning. Det helägda dotterbolaget Lots Group kan också erbjuda en analys av befintligt logistikflöde vilket kan bidra till förbättrad lönsamhet för såväl åkerier som åkeriers kunder. Detta tack vare att man, som man själv beskriver det, har verktyg som kan följa fordonen och erfarenheter från logistikförbättringar i Scanias globala produktionssystem.

Lots Groups verksamhet växer nu vidare från skogsnäringen i Sverige, som varit dess första marknad, och expanderar till bland annat Asien och Sydamerika, där potentialen inom jordbruks- och gruvnäringen är stor. 
– Genom digitalisering blir det lättare att identifiera flaskhalsar i flöden och analysera utnyttjande av lastförmåga, väntetider, stora variationer i transportuppdrag och att lagar efterföljs. En icke hållbar transport är varken bra för miljö eller åkeriernas lönsamhet och där ser vi stora möjligheter i Asien och Sydamerika att arbeta tillsammans med kunder för att få mer hållbara transporter, sammanfattar Henrik Henriksson.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-23 13:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Logistik LOTS Scania Timmer transporter