Bilinspektör Roger Ogemar med en av de omtalade spritbussarna i bakgrunden.Fotograf: Göran Rosengren

Operation Vibeke fick bort spritbussarna

På måndag lämnar Tullverket tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket slutrapporten för regeringsuppdraget illegal hantering av punktskattepliktiga varor till regeringen. Internt döpte man projektet till "Operation Vibeke".
I arbetet med uppdraget har myndigheternas framgångsrika arbete lett till att de så kallade "spritbussarna" har upphört. Proffs följde det arbetet under ett par dagar.

Med åren har det byggts upp en välorganiserad smuggling av alkohol till Sverige med bussar, så kallade spritbussar. Som mest fanns ett 15-tal kända oseriösa bussbolag som förfogade över ett 30-tal bussar som dagligen tog in stora mängder alkohol till Sverige. Bolagen samverkade med gränsbutiker i framförallt Tyskland.

Varje vecka kom det ungefär 20 ankomster med bussar med en genomsnittlig alkoholmängd på ungefär tolv ton.

Den illegala hanteringen har genererat stora brottsvinster för aktörerna. Om alkoholen säljs till ungdomar är avansen betydligt större än om alkoholen säljs till vuxna eftersom ungdomarna inte kan handla legalt på Systembolaget.

Myndigheterna bedömer att spritbussarna under 2016 genererade minst 300 miljoner kronor i brottsvinster, pengar som till stor del återinvesteras i den organiserade brottsligheten. Skattebortfallet uppskattas även det uppgå till minst 300 miljoner kronor.
– Vi har varit uthålliga, utnyttjat våra resurser effektivt och planerat insatserna mot bussarna väl och det har gett stor effekt. Varje myndighet har kunnat utnyttja sin verktygslåda i insatsen mot spritbussarna och den samlade effekten av dessa åtgärder har gett resultat. Det finns goda förutsättningar för att bygga vidare på det här arbetet, säger Lars Kristoffersson, chef för Brottsbekämpningen på Tullverket.

För att angripa problemet med spritbussarna på flera fronter har varje myndighet använt alla angreppssätt de har till förfogande. Det har bland annat handlat om att Tullverket har gjort omhändertaganden, tagit alkohol i beslag och bedrivit brottsutredningar, Ekobrottsmyndigheten har bedrivit förundersökningar, Skatteverket har bedrivit skatteutredningar och trafikpoliser, från sex av landets sju regioner, har bland annat utfört fördjupade trafikkontroller av kör- och vilotider och överlaster. Samtliga myndigheter har bedrivit underrättelsearbete och haft ett nära samarbete i planeringen av insatserna.

Myndigheterna kommer att fortsätta arbetet mot den organiserade alkoholsmugglingen. Under sensommaren har det skett en ökning av den så kallade myrtrafiken, det vill säga trafiken med skåpbilar och andra mindre fordon innehållande alkohol. Busschaufförer och målvakter som tidigare påträffats i bussar har nu påträffats i myrtrafiken trots att de redan är föremål för brottsutredning.
– Vi bevakar nu detta för att se hur smugglarna förändrar sina tillvägagångssätt för att kunna rikta insatser mot dessa, säger Lars Kristoffersson.

Bilinspektörna Roger Ogemar och Tommy Roos samt trafikpolis Lars Aldén arbetar till vardags i Västerås. Men när vi möter dem, tidigt på våren i år, står de i snålblåsten på Lernacken, brofästet vid Öresundsbron.

De vinkar in en turistbuss för kontroll. Snart står det klart att det handlar om en av de omtalade ”spritbussarna”. Ombord i bussen sitter ett knappt 20-tal resenärer med sina näsor tryckta mot sina mobiltelefoner.

Tulltjänstemän och poliser beordrar samtliga att lämna sina platser och ställa sig på trottoaren utanför. Mobiltelefoner och andra personliga tillhörigheter ska lämnas kvar ombord. De flesta verkar känna till proceduren och ingen tycks bli förvånad. Inte ens irriterade över den långa kontrollprocessen.

Efter några timmars arbete har de svenska myndigheterna ”tvättat” ytterligare en spritbuss. Totalt skulle det bli nio sådana ”tvättar” för Västeråspolisen. Till detta 107 fordonsvägningar som resulterade i 39 konstaterade överlaster på mellan 23 och 234 procent och två indragna körkort.

Dessutom rapporterade man under den vecka då Proffs mötte dem, sex förare för brott mot kör- och vilotiderna, fem fordon fick anmärkningar för tekniska brister – plus att man ”tvättade” ytterligare en spritbuss.

Västeråsarna skrev sammanlagt ut böter på 130 450 kronor den aktuella veckan, där man tillbringade två dagar vid Öresundsbron och tre dagar i Helsingborgs hamn.

Att Proffs inte har skrivit tidigare om Operation Vibeke beror på att vi inte har velat störa polisens och de andra myndigheternas viktiga arbete.

Om artikeln

Publicerad: 2017-09-29 09:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Operation Vibeke Smuggling Spritbussar Trafikpolisen Tullen