Ordning på sjöfarten kan gynna vägtransportbranschen

Transportbranschen både delar och påverkas av problemen som finns till sjöss och i hamnarna. Förhållandena på utflaggade fartyg har bekämpats länge, men nu har en världsunik tjänst skapats med syfte att få ordning på först svenska hamnar och sedan kan metoden användas internationellt.

Att svensk transportnäring påverkas av hur hamnar fungerar har vi den senaste tiden bittert fått erfara. 

Jörgen Johansson har precis tillträtt som Port of Conveniance (POC)-inspektör. En världsunik titel där han är anställd av Transportarbetareförbundet, Transport, men avlönad av International Transport worker?s Federation, ITF. Vad är din uppgift?
– En bra start  blir att arbeta för att få folk att förstå vikten av att vara organiserad, säger han.

Trots en nära nog 100-procentig organisationsgrad i svenska hamnar, finns det arbete att göra.

Transports närvaro ska också stärkas i de hamnar som idag endast har informationsmottagare. Johansson ska också arbeta för att ta fram en bra arbetsmetod för detta arbete och om det lyckas i Sverige, kan det komma att appliceras i resten av världen där det idag finns många hamnar som är billigare att anlöpa, bland annat för att det finns billig och inte sällan oorganiserad arbetskraft där vilket gör svenska hamnar mindre attraktiva.

På vilket sätt kan väl fungerande svenska hamnar tillsammans med bättre förhållanden för hamnarbetare i utländska hamnar, påverka vägtransporterna?
– Då kan svenska hamnar bli ett alternativ för rederierna istället för att gods lossas i en billigare hamn för att sedan gå med billiga vägtransporter hit vilket inte är bra för vare sig svenska hamnar, sjöfart, vägtransporter eller miljö, sammanfattar Johansson som har ett omfattande arbete framför sig.

Fler fartyg till svenska hamnar med mer gods, betyder också mer att köra för de svenska åkerierna.

När det gäller utflaggade fartyg har det sedan 1940-talet drivits en aktion mot redare som flaggar ut sina fartyg för att kunna använda billig arbetskraft från fattiga länder. Metoden är väl fungerande och aktionen har fått namnet FOC-kampanjen som i huvudsak finansierats genom avgifter ITF tar ut av alla rederiföretag som tecknar kollektivavtal.

Transports förre ordförande Lars Lindgren tillträder den 1 september tjänsten som kontrollant för att kampanjen och dess cirka 120 kontrollanter runt om i världen, följer ITF:s riktlinjer. Underbetalda besättningar leder till både osund konkurrens och sämre säkerhet för alla som vistas på sjön när vi reser.

Varför är det viktigt att besättningarna organiserar sig och får en avtalsenlig lön?
– Förutom den sociala delen, handlar det om säkerhet, säger han. De få kvarvarande svenska rederierna ska konkurrera mot dessa aktörer vilket leder till underbemanning av fartyg och med för få i besättningen, kan man inte hålla de ”kör- och vilotider” som gäller till sjöss.

En trött besättning skapar olycksrisker och öppnar för att alkohol och droger kan komma att användas för att orka.

FOC-kampanjen och POC-inspektörens arbete i samarbete med Transports arbete för villkoren på vägarna, kan leda till att öppna upp för nya och bredare lösningar som förhoppningsvis gagnar alla.

Om artikeln

Publicerad: 2017-08-28 17:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Port of Conveniance sjöfart Transportarbetareförbundet