Fordonet på bilden ägs av Nacka Bilfrakt men har i övrigt inget med artikelinnehållet att göra. Fotograf: Mikael Forslund, arkiv

Nacka Bilfrakt misstänks för grovt dataintrång

Åklagaren: ?Har stor betydelse för åkeribranschen?

Razzian på "Södetäljeåkeriet" på annandag jul 2016 har lett till ett ärende som åklagaren bedömer vara av stor betydelse för den svenska åkeribranschen. Just nu försenas utredningen av lång väntetid hos polisen som ska analysera åkeriets datorer.

Annandag jul 2016 gjordes en razzia på Södertäljebaserade Nacka Bilfrakt. Razzian utfördes av poliser och bilinspektörer från Region Nord understödda av polisen i Stockholm.

Proffs källor gjorde vid det tillfället gällande att företaget figurerat med en manipulerad färdskrivare. Vi valde dock att då inte gå ut med företagets namn, något som många läsare reagerade på.

Kammaråklagare Malin Löfgren på Åklagarmyndigheten i Sundsvall är den som leder utredningen och hon kommenterar tidningens ansvarige utgivares val.
– När och om ett namn ska publiceras är en publicistisk fråga som jag inte kan ha synpunkter på, säger hon. Sedan är det givetvis så att en polisutredning generellt sett ofta kan försvåras av en publicering av känsliga uppgifter i ett tidigt stadium.

Det är ett omfattande ärende och när vi frågar vilken brottsrubricering de har satt, får vi veta att det handlar om flera rubriceringar.
– Det är flera beroende på att det också är flera misstänkta, säger Löfgren. Huvuddelen handlar emellertid om grovt dataintrång, men vi har även med dataintrång av normalgraden.

Och just dataintrång är något som ett åkeri kan komma att misstänkas för i samband med att polisen misstänker att en eller flera färdskrivare har manipulerats.

Mer information om bevismaterial man hittat, kan Löfgren av sekretesskäl inte ge oss eftersom utredningen är pågående.

Löfgren förklarar att de väntar på att polisens tekniker ska analysera företagets datorer, men att det är mycket lång väntetid på att få sådana analyser gjorda.

Vi kan konstatera att allt fler åklagare visar intresse för dessa inte sällan komplicerade ärenden. Är du en av dessa ”eldsjälar”?
– Jag tycker det här är ett väldigt intressant ärende och bedömer att det har en stor betydelse för åkeribranschen i Sverige, sammanfattar kammaråklagare Malin Löfgren.

Proffs återkommer i ämnet.

Om artikeln

Publicerad: 2017-08-07 16:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Dataintrång Manipulation Nacka Bilfrakt Rättsfall