Fotograf: Scania

Anders Åkesson (C) överväger KU-anmälan:

Ministermiss försenar BK4-beslut ytterligare?

Påbyggare, skogsåkare och flera med dem, är tydliga angående BK4-vägarna: "Vi vill ha besked!". Nu ser det ut som att beskedet kommer att dröja eftersom Trafikverket ännu inte nåtts av nya direktiv från regeringen efter riksdagsbeslutet i våras. Vad ska åkarna investera i? Vad ska påbyggarna bygga? När ska de göra det?
Och varför har direktiven inte kommit?

Den 29 augusti lämnade Anders Åkesson, Trafikutskottet (C) in en interpellation till regeringen där han efterfrågar information om vad som hänt sedan riksdagens beslut om hur det fortsatta arbetet med BK 4-vägar ska se ut.
– De beställda utredningarna var klara redan 2015, men dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson tog ett år på sig att formulera den proposition som måste finnas som underlag för ett förslag om en lagändring som denna, säger Åkesson.

När den väl kom hade man lagt till en motivtext som löd att BK 4-vägarna inte negativt fick påverka järnväg och sjöfart. Riksdagen gick emellertid på Trafikutskottets linje som var att endast vägarnas bärighet skulle ligga till grund för Trafikverkets bedömningar.

Hur lång tid efter beslutet hade regeringen på sig att skicka nya direktiv till Trafikverket?
– Det arbetet ska sättas igång direkt efter ett beslut och när Anna Johansson fick frågan om hon nu skulle ge direktiv utefter riksdagsbeslutet, bekräftade hon detta, säger Åkesson.

Anledningen till interpellationen säger han är att han förstått på påbyggare och åkerier att arbetet går för långsamt och han ifrågasätter om Trafikverket förstår hur viktig det är för näringslivet att allt blir klart.

Den nya infrastrukturministern Thomas Eneroth (S) måste svara på interpellationen och tala om vad det är som gäller nu och förstå allvaret i situationen. Vad skulle hända om regeringen undlåter att skicka ut nya direktiv till Trafikverket?
– De kan de inte låta bli att göra och om de inte skickat nya direktiv, kan en KU-anmälan bli aktuell, säger han med skärpa.

Proffs kontaktar Lars Bergman på Trafikverket för att fråga om regeringen gett dem nya direktiv för hur de ska arbeta med BK 4 efter riksdagens beslut. Har departementet skickat något regleringsbrev?
– Nej, det har de inte, svarar han. Det råder nog ett missförstånd här.

Han säger vidare att i samband med riksdagsbeslutet som fattades utifrån Trafikutskottets beslut, hölls en frågestund då Jessica Rosencrantz (M) frågade Anna Johansson om hon skulle ge Trafikverket nya direktiv.
– Johansson svarade då att det skulle hon inte göra eftersom Trafikverket är den myndighet som har bemyndigandet att besluta om bärighetsklasserna, säger Bergman.

Men arbetar ni nu efter riksdagens beslut som fattades i våras där det är bärigheten som ska gälla och att ingen särskild hänsyn ska tas till konkurrens med järnväg och sjöfart?
– Vi arbetar utefter det bemyndigande vi har, säger han. Ni får inte blanda ihop vad regering och riksdag håller på med.

Han förtydligar och säger att de tittar på de olika trafikslagens för- och nackdelar och ser vad som är bäst för samhället.
– Men vi tittar naturligtvis också på vilka hänsynstagande vi ska ta för trafikslagens effektivitet, säger han.

Vi berättar om Åkessons interpellation som han inte kände till då den precis lagts in och kanske finns missförståndet Bergman åberopar i att det i den används ordet ”regleringsbrev”. Vi omformulerar och säger att det enda vi behöver få svar på är om Trafikverket, efter riksdagsbeslutet, av regeringen fått nya direktiv för arbetet med BK 4.
– Det Trafikverket väntar på är trafikförordningen, säger han då. Den har inte justerats och utan den kan vi teoretiskt inte göra någonting.

Trafikförordningen skulle ha kommit från regeringen efter riksdagsbeslutet, men det har den ännu inte gjort, säger han.
– Den skulle gått ut på remiss i maj, men den har inte kommit ut och vi vet inte varför. Vi sitter faktiskt och väntar på den, avrundar Lars Bergman på Trafikverket.

Kalla det regleringsbrev, direktiv eller trafikförordning, uppenbarligen har ingetdera kommit till Trafikverket efter riksdagens beslut och därmed kan inte Trafikverkets arbete vara annat än det som det varit innan riksdagsbeslutet i våras. Hur reagerar du på detta, Anders Åkesson?
– Uppenbart att S/MP-regeringens ovilja mot transporteffektiv och klimatsmart ny teknik fortsätter att ta sig uttryck i att man släpar fötterna efter sig med att meddela Trafikverket nya direktiv baserade på vad riksdagen faktiskt beslutade om BK4 i våras. Nu får Eneroth till interpellationsdebatten på sig att komma med en vettig förklaring, sammanfattar Åkesson.

Om artikeln

Publicerad: 2017-08-30 08:54
Kategori: Nyheter
Taggar: 74 ton Anders Åkesson Centerpartiet HCT Interpellation Trafikverket