När chauffören förstod att Kustbevakningen inte hade befogenhet att förhindra fortsatt färd på väg, valde han att köra vidare mot Öresundsbron. På så sätt fick han bland annat reda på att Kustbevakningen har ett gott samarbete med polisen.Fotograf: Kustbevakningen

Så lätt lurar man inte Kustbevakningen

Fick inte åka båt med osurrad last – tänkte ta bron istället

Under torsdagskvällen stoppade Kustbevakningens lastsäkringsinspektörer ett utländskt lastbilsekipage för kontroll i Malmö hamn. Vid kontrollen konstaterade man att lastsäkringen var obefintlig. Lasten, bestående av 14 pappersrullar med en sammanlagd vikt på 22 ton, saknade helt spännband eller annan lastsäkring.
? Det hade kunnat sluta mycket illa, säger Arvid Tedvik, lastsäkringsinspektör i Malmö, som tillsammans med sin kollega förhindrade att ekipaget rullade ombord på färjan mellan Sverige och Tyskland.

Den osurrade transporten hade körts från Norrköping till Malmö via E4 innan den upptäcktes av Kustbevakningen, som i sjösäkerhetssyfte kontrollerar lastsäkring på lastbilar som ska ut på havet.
– Börjar det gunga till sjöss och lasten inte är säkrad riskerar fartygets stabilitet att försämras. I värsta fall kan en lastbil välta och skapa en dominoeffekt som kan få förödande konsekvenser, säger Arvid Tedvik.

Efter att både lastsäkringsinspektörerna och färjans överstyrman förbjudit lastbilschauffören att åka med innan lasten säkrats, berättade föraren att han istället tänkte ta landvägen över Öresundsbron.
– Trots att vi upplyste om att lasten inte heller var godkänd för vägtransport så struntade chauffören i det och började köra mot Öresundsbron, säger Arvid Tedvik.

Eftersom Kustbevakningen endast får stoppa lastbilar med bristfällig lastsäkring som ska lämna Sverige med fartyg, kontaktades polisen som fick stopp på transporten vid Öresundsbrons betalstationer. Lastbilschauffören tilldelades böter och stoppades från att fortsätta färden till dess att bristerna åtgärdats.
– Vi kontaktade polisen i Malmö. Men eftersom Malmöfestivalen pågår för fullt, hade man inte resurser att skicka. Däremot ordnade man så att gränspolisen fick stopp på chauffören, säger Arvid Tedvik till tidningen Proffs.

Då gränspolisen normalt sett inte har utbildning i lastsäkring, konsulterades Arvid och hans kollega samt en trafikpolis i området.
– Det hade kunnat gå riktigt illa oavsett om transporten hade fortsatt på väg eller till sjöss. Kustbevakningen har befogenhet att stoppa vägtransporter av farlig gods som har bristfällig lastsäkring. Men om lasten inte är ADR-klassad, har vi ingen rätt att sätta stopp för fortsatt färd, förklarar Tedvik.

– Vi samverkar regelbundet med polisen och vi är tacksamma för att de kunde hjälpa till att få stopp på lastbilen, säger Arvid Tedvik avslutningsvis.

En fråga som uppstår är ju varför Kustbevakningens cirka 200 behöriga lastsäkringsinspektörer inte kan ges befogenhet som hade inneburit att polisen aldrig hade behövt blandas in över huvud taget? Den frågan lär vi få anledning att återkomma till.

Om artikeln

Publicerad: 2017-08-18 14:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Kustbevakningen Lastsäkring Sjösäkerhet Trafiksäkerhet